SUS_98 Proměny současného výtvarného umění I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející), PhDr. Petr Macek, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Teoretické otázky provozu současného umění a aktuální umělecké dění, seznámení s důležitými institucemi, seznámení se základy zprostředkování umění
Výstupy z učení
Student bude:
- schopen orientovat se v problematice současného umění a provozu předních kulturních institucí
- znát hlavní představitele scény současného umění
- schopen napsat odborný text
Osnova
 • První semestr je věnován teoretickým otázkám provozu současného umění a otázkám aktuálního uměleckého dění:
 • 1. Provoz umění
 • 2. Umělecký trh
 • 3. Pojem moderna
 • 4. Pojem postmoderna
 • 5. Interpretace umění
 • 6. Prezentace a zprostředkování umění
 • 7. Muzea umění a galerie
 • 8. Úloha státních i soukromých galerií
 • 9. umění v reflexi sdělovacích prostředků
 • 10. Úloha mezinárodních přehlídek
 • 11. Ceny a ocenění
 • 12. Úloha uměleckých skupin v českém umění
Literatura
  doporučená literatura
 • KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé. Praha: ARGO a NG, 2000. 259 s. ISBN 80-7203-252-6. info
 • HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. 1. vyd. Brno: CERM, 1998. 142 s. neoznačeno. ISBN 80-7204-084-7. info
 • HLAVÁČEK, Josef. Výpovědi umění. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1991. 237 s. ISBN 80-7047-042-9. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, teoretická příprava, návštěvy výstav
Metody hodnocení
Písemný test
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz je zakončen testem.
BELTING, Hans. Konec dějin umění. Praha: Mladá fronta, 2000.
HLAVÁČEK, Josef. Výpovědi umění. Ústí nad Labem, 1991.
HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkovávání umění. Brno: CERM, 1998.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/SUS_98