CJLB202 Jak číst starší českou literaturu pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marie Hanzelková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Jílková (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Lubomír Šalomoun (přednášející)
Mgr. Michaela Vašíčková (přednášející)
Mgr. Jan Vašků (přednášející)
Mgr. Jan Pišna, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 D33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 44 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/44, pouze zareg.: 0/44
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit se číst, analyzovat a interpretovat texty starší české literatury (cca 1400-1800). Výběr textů bude zohledňovat jak vývojové hledisko (literatura středověku, humanismu a baroka), tak i široké žánrové spektrum a funkční hledisko. Většina textů je vybrána na základě seznamu primární literatury předmětu Starší česká literatura, tudíž je seminář vhodným doplněním přípravy ke čtenářské besedě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - porozumět významu textů starší literatury; - analyzovat a interpretovat vybrané texty starší české literatury - chápat širší kulturně-historické souvislosti; - vyhledávat v databázích (prameny a odborná literatura);
Osnova
  • Předmět začíná v orientačním týdnu, 12. září 2022. 1. Úvodní setkání: cíle, organizace kurzu, reflexe dosavadní zkušenosti se starší českou literaturou, práce s databázemi (Hanzelková) 2. Exkurze do Moravské zemské knihovny, Oddělení rukopisů a starých tisků, výklad a workshop (Hanzelková, Jílková) 3. Staročeské satiry (Jílková) 4. Legendy o svatém Václavu (Jílková) 5. Milostná lyrika (Hanzelková) 6. Světské a duchovní písně (Hanzelková) 7. Návštěva výstavy Dvanácte vrchů ten strom má, diskuze s kurátorkou (Hanzelková, Jílková) 8. Staročeské drama (Jílková) 9. Hrdinská epika (Jílková) 10. Cestopis (Cestopis) 11. Fenomén poutnictví v literatuře (Hanzelková) 12. Jan Sarkander jako druhý Jan Nepomucký (Jílková) 13. Populární literatura (Hanzelková) 14. Prezentace seminárních projektů, ukončení kurzu (Hanzelková, Jílková)
Literatura
  • BOČKOVÁ, Hana. Oldřich Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. kritické vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 526 s. Česká knižnice, sv. 50. ISBN 978-80-7106-882-2. info
  • Zbav mě mé tesknosti. Edited by Milan Kopecký, Translated by Rudolf Mertlík. První vydání. Brno: Blok, 1983. 230 stran. URL info
  • HRABÁK, Josef. Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy. Vyd. 2., V NČSAV 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 199 s. URL info
Výukové metody
Výklad Kritické čtení textů, analýza, syntéza Skupinové projekty Diskuze Práce s databázemi Exkurze
Metody hodnocení
Aktivní účast (max. 3 absence) Průběžná četba a její reflexe Závěrečný skupinový projekt
Informace učitele
Odborná literatura: https://biblio.hiu.cas.cz/ Ústav české literatury AV, v.v.i.: https://ucl.cas.cz/e-studovna Prameny: Manuscriptorium: https://manuscriptorium.com/cs Knihopis: https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=KPS Katalog MZK: https://aleph.mzk.cz/F/ETVDGVRPT91PFMI48E7L1JTCRQDC9ARLNFX5XA37XPR8Q83XMX-01263?func=file&file_name=find-b&local_base=MZK03_MZK Další digitalizované tituly na adrese: https://is.muni.cz/auth/elearning/warp?furl=%2Fauth%2Fdo%2Fphil%2FPracoviste%2F10602736%2Fdigi-knihovna%2Findex.qwarp;so=td;qurl=%2Fdo%2Fphil%2FPracoviste%2F10602736%2Fdigi-knihovna%2Findex.qwarp;prejit=2859432
Další komentáře
Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2021, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJLB202