CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Hanovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Anna Maryšková (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh
St 16:00–17:40 L42, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Předpoklady
( FAKULTA ( FF )&& TYP_STUDIA ( BMN )&&( CJVVsT Vstupní test || CJVR1BM Ruština pro akademické účely 1 )&&(!( PROGRAM ( B - RS_ )|| PROGRAM ( N - RJU_ )|| PROGRAM ( N - RS_ )|| OBOR ( RJ )|| OBOR ( PRJ )|| OBOR ( RJFP )|| OBOR ( RJU ))))|| OBOR ( MUSFF )
Tento kurz je určen pro studenty bakalářského a magisterského studia s pokročilou nebo středně pokročilou znalostí ruštiny. Kurz není určen rodilým mluvčím a studentům s jazykem osvojeným na úrovni rodilého mluvčí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 14/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět je určen studentům se středně pokročilými znalostmi, předpokládá se dobrá znalost gramatiky. Kurz není určen rodilým mluvčím a studentům s jazykem osvojeným na úrovni rodilého mluvčí.
Cíle předmětu
Kurz je určen studentům neprofilových specializací a je zaměřen na prohloubení lingvistických a akademických znalostí s přihlédnutím k oboru studenta.
Cílem kurzu je dosažení úrovně B2 CEFR.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu dokáže: sledovat s porozuměním vysílání médií, dokumentárních pořadů, rozhovorů naživo, filmů ve spisovném jazyce, porozumí delším promluvám a přednáškám i jiným formám akademických a profesních prezentací, porozumí monologickému i dialogickému projevu všeobecného charakteru na aktuální téma, běžné komunikační sféry a základním tématům studijního zaměření, má schopnost vybrat podstatné informace potřebné pro pochopení textu a následnému řešení úloh, spolehlivě rozumí pokynům a vzkazům týkajícím se konkrétních i abstraktních témat pronášených normální rychlostí ve spisovném jazyce, dokáže jazyk užívat plynule, přesně a účinně, dokáže komunikovat spontánně, gramaticky správně a vytvořit koherentní promluvu, dokáže podat jasný a systematicky rozvinutý popis a prezentaci, zvýraznit hlavní myšlenky a uvést potřebné podrobnosti, dokáže vysvětlit svůj pohled na aktuální téma a uvést výhody a nevýhody různých přístupů, dokáže vytvořit rozsáhlejší podrobný text (300-400 slov) na různá témata z profesního života s použitým typických větných spojení a specifických frází pro dané téma, zvládá základní útvary formálního písemného projevu jako: životopis, žádost, motivační dopis, zpráva, popis, esej, resumé odborné přednášky/článku , e-mail.
Osnova
 • 1. Člověk (ve) 21. století.
 • 2. Umění a kultura.
 • 3. Vzdělávání, role a význam humanitních věd.
 • 4. Slované (a nejenom).
 • 5. Média, žurnalistika.
 • 6. Volný čas a cestování.
Literatura
  doporučená literatura
 • Palitra stilej. (2009)
 • Čitajem teksty po specialnosti. Gumanitarnyje nauki. (2011)
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 410 s. ISBN 9788025128589. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní : malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001, 164 s. ISBN 8085931990. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Praha: LEDA, 1999, 125 stran. ISBN 808592756X. info
Výukové metody
Seminární forma výuky. Prezentace, diskuse, práce s autentickými materiály a odbornými texty, skupinová práce.
Metody hodnocení
Předmět bude hodnocen na základě povinných úkolů k portfoliu a průběžných úkolů v průběhu semestru, zkouška je ve formátu prezentace + diskuze. Zkoušku je možné skládat po vypracování a odevzdání úkolů portfolia. Účast (70%) a aktivní práce na seminářích je povinná.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Studenti kombinované formy studia nemají povinnou docházku, na základě konzultace plní domácí úkoly a průběžné úkoly.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/CJVR2BM