FJ1A021 Francouzská literatura I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Schopnost číst francouzské texty a rozumět jim.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Stručný přehled vývoje francouzské literatury od jejich počátků až po osvícenství.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period vývoje francouzské literatury
- identifikovat hlavní estetické rysy literatury daného období v textech
Osnova
 • 1. Středověká literatura (chansons de geste, dvorská lyrická poezie a dvorský román, básně s pevným uspořádáním, literatura měšťanské inspirace, středověké divadelní žánry). 2.Renesanční myšlení a kultura francouzské renesance(vznik nových žánrů, Plejáda). 3.Ohlas baroka v literatuře. 4.Doktrína klasicismu a jeho hlavní představitelé. 5.Problematika osvícenství 18. století, racionalistické myšlení doby a dědictví klasicismu.
Literatura
  povinná literatura
 • KYLOUŠEK, Petr. Moyen Âge : textes choisis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 162 s. ISBN 9788021065734. info
 • KYLOUŠEK, Petr. Renaissance et baroque : textes choisis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 207 s. ISBN 9788021064539. info
 • KYLOUŠEK, Petr. Classicisme et Âge des lumieres : textes choisis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 190 s. ISBN 978-80-210-7003-5. info
  doporučená literatura
 • ŠRÁMEK, Jiří. Přehled dějin francouzské literatury. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 233 s. ISBN 8021015845. info
  neurčeno
 • LEPAPE, Pierre. Země literatury : od Štrasburských přísah do Sartrova pohřbu. Translated by Nora Obrtelová. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 519 s. ISBN 9788072942183. info
 • Slovník francouzsky píšících spisovatelů, Praha, Libri 2002
 • RADIMSKÁ, Jitka a Marcela HORAŽĎOVSKÁ. Anthologie de la littérature française. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2001. 171 s. ISBN 80-7238-109-1. info
Výukové metody
Přednáška : popis literárního pole, výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech od různých autorů. Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech. Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti při práci s konkrétním textem. Účast na přednášce nepovinná, na semináři povinná.
Metody hodnocení
Zápočet - písemný test.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/rom/vyuka/FJIA105.htm
Další materiály k předmětu najdete ještě na adrese: http://www.phil.muni.cz/rom/vyuka/FJIA109.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednost u zápisu mají posluchači romanistických oborů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.