CJBB105 Korpusová lingvistika – přednáška

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška poskytuje základní orientaci v oboru korpusová lingvistika. Studenti jsou seznamováni s následujícími okruhy:
1) vymezení korpusové lingvistiky v kontextu ostatních oborů, vymezení termínu jazykový korpus,
2) historie korpusové lingvistiky,
3) typologie korpusů a způsoby jejich budování,
4) různé typy anotace korpusů,
5) využívání korpusů a korpusové nástroje.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
- orientovat se v problematice korpusové lingvistiky,
- pochopit a užívat základní terminologii oboru,
- orientovat se v typologii korpusů,
- mít přehled o možnostech využívání korpusů.
Osnova
 • 1. Jazykový korpus a korpusová lingvistika.
 • 2. Historie korpusové lingvistiky.
 • 3. Typologie korpusů.
 • 4. Budování korpusů.
 • 5. Korpusové manažery.
 • 6. Morfologické a syntaktické značkování.
 • 7. Využívání korpusů v lingvistice a NLP.
 • 8. Korpusové organizace, konference, publikace.
Literatura
 • Studie z korpusové lingvistiky. Edited by František Čermák - Jana Klímová - Vladimír Petkevič. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2000. 531 s. ISBN 807184893X. info
 • ČERMÁK, František. Korpus a korpusová lingvistika. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 268 stran. ISBN 9788024637105. URL info
 • MCENERY, Tony a Andrew WILSON. Corpus linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996. 209 s. ISBN 0-7486-0482-0. info
 • MCENERY, Tony a Andrew HARDIE. Corpus linguistics : method, theory and practice. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. xv, 294. ISBN 9780521547369. info
 • https://wiki.korpus.cz/
 • https://www.czechency.org/
Výukové metody
Přednáška spojená s prezentací korpusů a korpusových nástrojů.
Metody hodnocení
Písemný test: zvládnutí základního pojmosloví oboru a problematiky na úrovni odpřednášené látky a textů zadaných ke studiu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.