HIA289 Mentality středověku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 B1.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je uvedení studentů do badatelského trendu dějin mentalit, poznání hlavních pramenů a nejvlivnějších badatelských konceptů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen rozlišit hlavní charakteristiky kolektivních mentalit ve středověku.
Osnova
 • Úvod (pojmy, koncepty, kritiky)
 • Vnímání času
 • Sny
 • Individualita
 • Práce a peníze
 • Člověk a zvíře
 • Vnímání přírody
 • Ideál města
 • Smích a komično
Literatura
  povinná literatura
 • LE GOFF, Jacques. Středověká imaginace. Translated by Irena Murasová. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 329 s. ISBN 8072030744. info
  doporučená literatura
 • GRAUS, František (ed.). Mentalitäten im Mittelalter. Methodische und inhaltliche Probleme. Sigmaringen 1987.
 • BURKE, Peter. Francouzská revoluce v dějepisectví : škola Annales (1929-1989). Translated by Pavel Kolář. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2004. 136 s. ISBN 8071067199. info
 • Faire de l'histoire. Edited by Jacques Le Goff - Pierre Nora. [s.n.]: Gallimard, 1974. 376 s. ISBN 2070323773. info
Výukové metody
Přednášky s analýzou textů a diskusemi.
Metody hodnocení
Písemná seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIA289