RJ1073 E-zdroje ve výuce ruštiny

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lucie Vahalová (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s elektronickými ruskojazyčnými zdroji, např. e-slovníky, informačními a výukovými portály, jazykovými korpusy, a možnostmi jejich využití ve školní praxi a ve vlastním výzkumu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti:
- umí pracovat s e-slovníky v ruštině,
- umí pracovat s jazykovými korpusy,
- umí pracovat s informačními a jazykovými portály v ruštině.
- umí pracovat s mobilními aplikacemi pro výuku/studium ruštiny.
Osnova
 • 1.-2. Mobilní aplikace pro výuku/studium ruštiny.
 • 3.-4. Webové stránky pro výuku/studium ruštiny. Online hry v ruštině.
 • 5. Nástroje pro vytváření online a offline testů.
 • 6. Podcasty v ruštině
 • 7.-8. Sociální sítě a studium ruštiny.
 • 9.-10. Korpusy ve výuce/studiu ruštiny: Národní korpus ruského jazyka, paralelní korpusy InterCorp. Ruské vzdělávací portály gramota.ru, gramma.ru, philology.ru, ruthenia.ru.
 • 11.-12. Komiksy a infografika.
Literatura
  povinná literatura
 • Справочно-информационный портал "Грамота.ру" (http://gramota.ru/).
 • Русская корпусная грамматика (http://rusgram.ru/).
  doporučená literatura
 • Русский филологический портал Philology.ru (http://philology.ru/).
 • СЛОВАРИ.РУ (https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050).
 • Český národní korpus (http://www.korpus.cz).
 • Национальный корпус русского языка (http://ruscorpora.ru)
 • Культура письменной речи (http://gramma.ru/).
 • Словари и энциклопедии на Академике (https://dic.academic.ru/)
 • Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (http://dict.ruslang.ru/).
 • Ruthenia.ru (http://ruthenia.ru/)
 • Ruthenia.ru (http://ruthenia.ru/).
 • Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (http://dict.ruslang.ru/).
 • Словари и энциклопедии на Академике (https://dic.academic.ru/).
Výukové metody
Samostatná práce s interaktivní osnovou, praktické aktivity/úkoly a jejich tvorba.
Metody hodnocení
Studenti pracují samostatně, průběžně plní zadané úkoly v rámci interaktivní osnovy.
Informace učitele
Předmět probíhá BEZKONTAKTNĚ. Studenti pracují samostatně s interaktivní osnovou. Průběžně plní zadané úkoly, ke kterým dostávají zpětnou vazbu od vyučujícího. Další materiály:

Online vzdělávací zdroje Puškinova institutu: http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/; https://smeshariki.pushkininstitute.ru/lessons.php


Škola s nadhledem (Fraus): https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1130-rusky-jazyk

www.ruscorpora.ru


http://korpus.cz; http://treq.korpus.cz


http://dic.academic.ru; http://slovari.ru.


dict.ruslang.ru.


http://rusgram.ru/


gramota.ru, gramma.ru, philology.ru, ruthenia.ru

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.