DU1711 Seminář: Středověké umění od Konstantina po Giotta I.

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Klípa, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D.
Kontaktní osoba: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Cíle předmětu
Seminář bude věnován důkladnému poznání klíčových uměleckých děl z období středověku se zaměřením na moravské prostředí. Zahrnuty budou ukázky všech uměleckých odvětví v širokém období od románského umění po počátky renesance. Důraz bude kladen na poznání materiálové podstaty díla, jeho obsahové a ikonografické stránky, jeho původního širokého sociohistorického kontextu, jeho druhého života a úplného odborného diskurzu, který se s dílem pojí.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu si osvojí základní postupy uměleckohistorické práce: heuristiku, analýzu, popis, práci se starší i recentní odbornou literaturou, interpretaci. Na základě vlastního studia také získá primární orientaci v dominantních metodických přístupech od počátku zvědečtění oboru po současnost. Tyto vědomosti bude schopen uceleně prezentovat.
Osnova
  • 1) Znojemská rotunda 2) Biskupský palác v Olomouci 3) Basilika v Třebíči 4) Moravské madony (Starobrněnská, Veverská, Svatotomášská) 5) Moravské piety (2x Jihlava, Sv. Tomáš, Křivákova pieta) 6) Madona ze Šternberka 7) Rajhradský oltář 8) Znojemský oltář 9) Olivetská hora ze sv. Mořice v Olomouci. 10) Boskovická bible, Olomoucká právní kniha Václava z JIhlavy 11) Moravské monstrance (Rajhrad, Olomouc, Velká Bíteš, Hnanice, Jevíčko) 12) Oltář v Adamově
Literatura
  • Anežka Merhautová – Dušan Třeštík: Románské umění v Čechách a na Moravě, 1983 Od gotiky k renesanci I-IV, 1999-2002
Výukové metody
Seminář bude veden dialogicky. Primární bude samostatný referát studenta, který bude ze strany vedoucího semináře korigován, doplňován a zhodnocen. Důraz bude položen na aktivní zapojení všech zúčastněných do diskuse. Pokud to bude možno, bude seminář probíhat před originály (Brno, Znojmo, Adamov)
Metody hodnocení
Pro získání kreditu bude vyžadována aktivní účast – docházka a referát. Při hodnocení referátu bude kladen důraz zejména na schopnost studentů verbalizovat vizuální zkušenost se středověkým uměleckým dílem na orientaci v odborném diskurzu a obecně na kultivaci oborové terminologie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.