PRZA008 Praktické a technické aspekty překladu II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Handlová (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 L11
Předpoklady
Předpokladem pro úspěšné zakončení předmětu je absolvování blokové výuky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl navázat na témata z kurzu Praktické a technické aspekty překladu a tlumočení I. a rozšířit je o další okruhy. Studentům jsou představeny vybrané problémy z překladatelské a tlumočnické praxe a jsou seznámeni se způsobem jejich adekvátního řešení. Představeny budou jak tradiční metody, tak nejnovější postupy. Výuku zajistí kmenoví vyučující spolu s v s odborníky z praxe.
Výstupy z učení
Studenti získají přehled o nejčastějších problémech v překladatelské a tlumočnické praxi a se způsobem jejich adekvátního řešení.
Osnova
  • Kurz je rozdělen do dvou samostatných celků. 1. Praktické aspekty překladu. Modelové řešení problematických či jinak náročných textů. 2. Praktické aspekty tlumočení. Studenti se seznámí se zásadami konsekutivního a simultánního tlumočení a v rámci cvičení získají základy praktické průpravy (simulace modelových situací tlumočení na předem oznámená i na neznámá témata).
Literatura
  • Robinson, Douglas. Becoming a translator :an accelerated course. London: Routledge, 1997
  • Bowker, Lynne, Working with speciialized language :a practical guide to using corpora. London, Routledge, 2002
  • Nenadál, Libor. Grafické uživatelské rozhraní pro práci s překladovými a výkladovými slovníky. Brno, FI MU, 2003
  • Sinclair, John. Corpus, concordance, collocation. Oxford, Oxford University Press, 1991.
Výukové metody
Kurz je koncipován prakticky. V seminářích, které mají formu blokové výuky budou studenti seznámeni s hlavními zásadami překladatelské a tlumočnické praxe (kodex překladatele a tlumočníka), stejně jako s běžnými postupy práce. Studenti budou konfrontování s modelovými situacemi při simultánním a konsekutivním tlumočení.
Metody hodnocení
Od studenta je vyžadována pravidelná a systematická domácí příprava a aktivní účast v hodinách (jak při nácviku, tak v rámci diskuzí).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PRZA008