SUS_127 Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce?

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. (přednášející), PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Dagmar Koudelková (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 N51
Předpoklady
Předpokladem účasti v kursu je zájem o danou problematiku. Vítaná je dobrá znalost německého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 35/160, pouze zareg.: 0/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednáškového cyklu bude seznámit posluchače s tradicí pití kávy a kavárenskou kulturou v geografickém prostoru střední Evropy. Přednášky budou strukturovány tím způsobem, aby studenti blíže poznali společenské, kulturní a politické dějiny střední Evropy v 18. , 19. a 20. století. Kultura pití kávy vytvářela až do poloviny 20. století v rámci středoevropské městské kultury osobitý fenomén. Po nástupu komunistů k moci byly kavárny v bývalém Československu, Polsku a Maďarsku (stejně i v zemích balkánského poloostrova) vytlačovány z veřejného života. V posledních dvaceti letech se uskutečňuje komplikovaná a ne zcela podařená obnova kavárenského života
Výstupy z učení
Student je schopen vysvětlit fenomén středoevropských kaváren, politiky, kultury a umění ve 20. století.
Osnova
 • 1. Historie pěstování kávy. Počátky tradice pití kávy v arabských a evropských zemích. Odborná literatura, eseje George Steinera a Josefa Kroutvora.
 • 2. Šíření kultury pití kávy v Evropě v 17. století a v první polovině 18. století. Kteří Češi pili jako první kávu?
 • 3. Kavárenská tematika v evropské literatuře, dramatu a hudbě 17. a 18. století.
 • 4. Středoevropské kavárny v 18. století. Kultura pití kávy, čaje a čokolády ve šlechtických salonech 18. století.
 • 5. Kavárny, osvícenství a Velká francouzská revoluce. Kavárny a evropská revoluční hnutí dvacátých a třicátých let 19. století.
 • 6. Biedermaier a kavárny. Středoevropská usedlá měšťanská společnost versus rebelové a revolucionáři. Pražské kavárny v revolučním roce 1848.
 • 7. Pražské a brněnské kavárny a salony ve druhé polovině 19. století. Evropské kavárny ve výtvarném umění a literatuře 19. století.
 • 8. Středoevropské kavárny v době historismu, secese a moderny. Prostředí Vídně, Brna, Budapešti, Bratislavy, Krakova i Lvova.
 • 9. Pražské kavárny v době secese, moderny a funkcionalismu. Pražská bohéma a kavárny před rokem 1914. Generace Devětsilu a surrealistů v meziválečném období.
 • 10. Brněnské historizující a funkcionalistické kavárny. Kavárny Brna v beletrii a memoárové literatuře.
 • 11. Kavárna jako místo asylu. Fenomén středoevropské emigrace po letech 1933, 1934 a 1938. Německá a rakouská emigrace v Praze a Brně. Kavárny v době okupace, zavírání kaváren po roce 1948. Kavárník jako třídní nepřítel.
 • 12. Kavárny, spisovatelé a literární časopisy v šedesátých letech. Brněnská kavárna Bellevue jako symbol doby. Pivní kultura sedmdesátých a osmdesátých let v Československu versus minorita kaváren. Kavárny jako objekt restituce a privatizace. Obtížná obnova kavárenské kultury po roce 1990.
 • 13. Café Brno. Město a kavárny v proměnách času. Promítnutí šedesátiminutového dokumentu (ČT Brno 2008).
Literatura
  povinná literatura
 • KROUTVOR, Josef. Café fatal : mezi Prahou, Vídní a Paříží : výtvarné črty. V Praze: Dauphin, 1998. 221 s. ISBN 80-86019-73-X. info
 • DEJEAN, Joan E. Noc, kdy se zrodilo šampaňské : historie luxusního životního stylu od Ludvíka XIV. do současnosti. Translated by Lumír Mikulka. 1. vyd. Praha: Brána, 2006. 251 s. ISBN 8072432702. info
  doporučená literatura
 • KROUTVOR, Josef. Města a ostrovy. Vyd. 1. Praha: Arbor vitae, 2002. 205 s. ISBN 8090306527. info
 • BRADSHAW, Steve. Kaviarenská spoločnosť, alebo, Život bohémov od Swifta po Dylana. Bratislava: Tatran, 1988. info
 • ALTMAN, Karel, Lenka KUDĚLKOVÁ a Vladimír FILIP. Zmizelý svět brněnských kaváren. Brno 2008.
 • DÖRFLOVÁ, Yvetta a Věra DYKOVÁ. Kam se v Praze chodilo za múzami : literární salony, kavárny, hospody a stolní společnosti. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 239 s. ISBN 9788070219614. info
 • BENDOVÁ, Eva. Pražské kavárny a jejich svět. Praha 2008.
  neurčeno
 • HEISE, Ulla. Kaffee und Kaffeehaus: eine Kulturgeschichte. Leipzig 1987.
 • GUGITZ, Gustav. Das Wiener Kaffehaus. Wien 1940.
 • NOVÝ, Otakar. Ohňostroj pražských barů a lokálů. Praha 1995.
 • REINI, Leni Reiner. Kavárna nad Prahou. Praha 2001.
 • JEŘÁBEK, Miroslav. Společenský život brněnských kaváren v prvních desetiletích 20. století. In: Brno v minulosti a dnes. Brno 2005.
 • JEŘÁBEK, Miroslav. Zmizelý a současný svět brněnských kaváren. In: Rozrazil, 2008, č. 5..
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Napsání eseje a písemné práce na základě přednášených témat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SUS_127