FJ1A024 Francouzská literatura IV

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 L21
Předpoklady
Zápočet z FJIA022.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je porozumění základním tendencím ve francouzské próze, poezii a dramatu v období 1940-1968.
Dále by měl být student schopen samostatně kriticky zhodnotit a analyzovat jedno vybrané dílo formou referátu v semináři.

La seconde moitié du cours se propose d’étudier les plus récentes transformations de la littérature française depuis 1940.
Suivant le cheminement de la pensée et l’évolution de la société, le plan adopté, qui n’est donc pas un plan chronologique, entend marquer la continuité, tout en sauvegardant la diversité, de cette période qui est loin de s’enraciner à la fin de la Seconde guerre mondiale.
Dans chacune de ses parties, il tend à nuancer l’opposition du traditionnel et du nouveau, dégageant d’une part les promesses contenues dans le traditionnel, et de l’autre les inévitables filiations que la nouveauté entretient avec ce qui l’a précédée.
Ainsi, chacun des cours devrait saisir un élément de la transformation la plus radicale qui affecte la littérature depuis 1945 : son statut de moyen de culture privilégié qui est battu en breche.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy francouzské literatury 2. pol. 20. stol.;
- určit a charakterizovat hlavní postavy fr. poezie, prózy a dramatu 2. pol. 20. stol.;
- napsat esej (commentaire composé) srovnávající 2 význačná díla tohoto období.
Osnova
 • PLAN DU COURS :
 • 1. Le roman entre de la 2e moitié du XXe s. - Introduction
 • 2. Le roman entre de la 2e moitié du XXe s. - Critique sociale et peinture des moeurs (Louis Aragon, Louis-Fredinand Céline)
 • 3. L’existentialisme I Jean-Paul SARTRE
 • 4. L’existentialisme II Albert CAMUS, Simone de BEAUVOIR
 • 5. Le roman depuis 1940 I - Le Nouveau Roman I Alain ROBBE-GRILLET, Nathalie SARRAUTE
 • 6. Le roman depuis 1940 II - Le Nouveau Roman II Claude SIMON, Michel BUTOR, Robert PINGET
 • 7. Le roman depuis 1940 III - Surréalisme et roman, un autre univers : Pieyre de MANDIARGUES, Julien GRACQ, Boris VIAN, Jean-Marie Gustave Le CLEZIO, Michel TOURNIER
 • 8. Le roman depuis 1940 IV - La difficulté d’être de droite : Roger NIMIER, Antoine BLONDIN, Jacques LAURENT, Michel DEON
 • 9. Le théâtre depuis 1940 I - Le Théâtre absurde Eugene IONESCO, Samuel BECKETT
 • 10. Le théâtre depuis 1940 II : Jean GENET, Fernando ARRABAL, René de OBALDIA, Arthur ADAMOV
 • 11. La poésie depuis 1940 : René CHAR, Henri MICHAUX, Yves BONNEFOY, SAINT-JOHN PERSE, Francis PONGE
 • 12. Les Inventeurs et le ludisme – OULIPO : Raymond QUENEAU, Georges PEREC, Jacques ROUBAUD
 • 13. Test
Literatura
  doporučená literatura
 • DYTRT, Petr. Antologie textů k francouzské literatuře 2. pol. 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 210 s. ISBN 978-80-210-6481-2. Digitální knihovna FF MU info
  neurčeno
 • NOVÁK, Otakar. La littérature française depuis la révolution française : précis aide-memoire. 1. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1971. 95 s. info
 • NOVÁK, Otakar. La littérature française depuis la révolution française : précis aide-memoire. 2. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1971. 134 s. info
 • ŠRÁMEK, Jiří. Dějiny francouzské literatury v kostce. V Olomouci: Votobia, 1997. 469 s. ISBN 80-7198-240-7. info
 • BRUNEL, Pierre. Histoire de la littérature française. Paris: Bordas, 1972. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Simoneta DEMBICKÁ. Světové literatury 20. století v kostce : americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 239 s. ISBN 80-85983-80-X. info
 • Boisdeffre, Pierre de: Une histoire vivante de la littérature d`aujourd`hui
 • RADIMSKÁ, Jitka a Marcela HORAŽĎOVSKÁ. Anthologie de la littérature française. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2001. 171 s. ISBN 80-7238-109-1. info
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 1, 1789-1870 [Fischer, 1981]. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1981. 657 s., [1. info
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 2, 1870-1930 [Fischer, 1983]. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1983. 769 s., [2. info
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 3, Od 30. let do současnosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 989 s., [3. info
 • Slovník francouzsky píšících spisovatelů, Praha, Libri 2002
 • Jovanka Šotolová, Francouzská čítanka, Praha, Gutenberg 2004
 • LEPAPE, Pierre. Země literatury : od Štrasburských přísah do Sartrova pohřbu. Translated by Nora Obrtelová. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 519 s. ISBN 9788072942183. info
Výukové metody
Přednáška a seminář. V semináři se počítá s tím, že student má načtenou povinnou literaturu a že si připravil úryvky, s nimiž se během hodiny pracuje. Referát.
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná.
Výsledná známka se bude sestávat z následujících částí (všechny části musí být splněny, známku určí výsledný součet bodů):
a) Aktivní účast na hodině (10 points)
b) Dissetation (formou písemné zkoušky) (40 points)
c) Rozbor básně (30 points; Hodnocení: A=30, B=27, C=24, D=21, E=18, F=0 bodů)
d) Referát nebo písemná recenze (20 points) Au total 100 points.
Grille d'évaluation
100-93=A
92-85=B
84-77=C
76-69=D
68-60=E
59-0=F
Cours : La participation aux TD est obligatoire.
La note finale se composera d'éléments suivants (avec le coefficient):
a) Participation active au cours (10 points)
b) Dissetation (sur place) (40 points)
c) Explication de texte (analyse du poeme) (30 points)
d) Communication sous forme de commentaire composé (orale) ou compte rendu écrit (20 points)
Au total 100 points.
Grille d'évaluation
100-93=A
92-85=B
84-77=C
76-69=D
68-60=E
59-0=F
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je součástí souborné a bakalářské zkoušky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/FJ1A024