CJVS2B Španělský jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jitka Žváčková (přednášející)
Mgr. Lenka Hanovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Anna Maryšková (pomocník)
Garance
Mgr. Jitka Žváčková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 L42, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Předpoklady
( CJVS1B Španělský jazyk I || CJVVsT Vstupní test )&&(( FAKULTA ( FF )&&( TYP_STUDIA ( BMN ))&&(!( PROGRAM ( B - SJ_ )|| PROGRAM ( N - SJU_ )|| PROGRAM ( N - SJ_ )|| PROGRAM ( FNPMEJpSSP )|| OBOR ( SJ )|| OBOR ( SJK )|| OBOR ( PSJ )|| OBOR ( SJU ))))||( OBOR ( MUSFF )))
Este curso está destinado principalmente a los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, sin embargo, pueden registrarse estudiantes de otras facultades. El conocimiento mínimo requerido es del nivel B1+. El objetivo del curso es lograr el nivel B2 según el MCER. Por razones de capacidad se dará prioridad a los estudiantes que hayan completado el curso CJVS1B.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 14/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Jiné omezení: Podmínkou pro zápis do kurzu je znalost španělštiny na středoškolské úrovni nebo adekvátní znalost získaná na základě jiné formy studia.
Cíle předmětu
El curso enfoca las habilidades académicas y el lenguaje específico. Durante el curso se practicarán todas las destrezas (comprensiones auditiva y lectora; expresiones oral y escrita). Se utiliza material auténtico. El objetivo del curso es lograr el nivel B2 (según el MCER) y familiarizarse con el lenguaje académico y el lenguaje específico.
Výstupy z učení
El alumno podrá: - exponer una presentación breve sobre un tema de su campo y llevar un debate - presentar una noticia de la actualidad - escribir un resumen de la presentación - escribir un texto argumentativo sobre un tema polémico
Osnova
 • Destrezas de la presentación oral.
 • Destrezas comunicativas.
 • Análisis y resumen del texto.
 • Comunicación intercultural.
 • España (civilización y cultura).
 • América Latina.
 • Lengua y sus recursos estilísticos.
Literatura
 • Náhradní obsah: BARALO, Marta, GENÍS Marta, SANTANA Mª Eugenia. Vocabulario. Nivel Avanzado B2, Anaya, Madrid, ISBN: 978-84-678-1369-2
 • Náhradní obsah: ARAGONÉS, Luis, PALENCIA, Ramón. Gramática de uso del español. Ediciones SM., 2010. ISBN: 978-84-348-9351-1
 • Macíková O., Mlýnková L.: Učebnice současné španělštiny, 1. díl, Computer Press, Brno, 2006. ISBN: 80-251-1223-3
 • Náhradní obsah: López Moreno, C.: España contemporánea, SGEL, Madrid, 2005, ISBN: 9788497781862
 • Náhradní obsah: Alzugaray, P., Barrios, M.J. y Bartolomé, P.: Preparación al diploma de español, Nivel B2, SGEL, Madrid, ISBN: 978-84-9081-675-2
Výukové metody
Sesión de una semana. Presentaciones, debates, ejercicios, tareas de casa, etc.
Metody hodnocení
La evaluación de la asignatura se basa en la evaluación portafolios (serie de tareas a lo largo del semestre) y tareas finales en el período de exámenes.
Vyučovací jazyk
Španělština
Informace učitele
Výuka je prezenční.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výstupní úroveň B2 podle ERR. Tento kurz je určen studentům, kteří chtějí absolvovat zkoušku z jazyka po jednom semestru výuky. Kurz je zakončen zkouškou písemnou (test) a ústní (prezentace).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/CJVS2B