EN

FF:CJVS2B SJ pro akad. účely II - Informace o předmětu

CJVS2B Španělský jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jitka Žváčková (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
Mgr. Jitka Žváčková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVS2B/01: Út 10:00–11:40 L31, J. Žváčková
CJVS2B/02: Čt 10:00–11:40 L31, J. Žváčková
Předpoklady
! OBOR ( SJ )
Este curso está destinado principalmente a los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, sin embargo, pueden registrarse estudiantes de otras facultades. El conocimiento mínimo requerido es del nivel B1+. El objetivo del curso es lograr el nivel B2 según el MCER. Por razones de capacidad se dará prioridad a los estudiantes que hayan completado el curso CJVS1B.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: Podmínkou pro zápis do kurzu je znalost španělštiny na středoškolské úrovni nebo adekvátní znalost získaná na základě jiné formy studia. Přednost při zápisu mají studenti, kteří absolvovali předcházející kurz.
Cíle předmětu
El curso enfoca las habilidades académicas y el lenguaje específico. Durante el curso se practicarán todas las destrezas (comprensiones auditiva y lectora; expresiones oral y escrita). Se utiliza material auténtico. El objetivo del curso es lograr el nivel B2 (según el MCER) y familiarizarse con el lenguaje académico y el lenguaje específico.
Výstupy z učení
El alumno podrá: - exponer una presentación breve sobre un tema de su campo y llevar un debate - escribir un resumen de la presentación - escribir un texto argumentativo sobre un tema polémico - responder a las preguntas de lectura y audición del texto del entorno académico.
Osnova
 • Destrezas de la presentación oral.
 • Destrezas comunicativas.
 • Análisis y resumen del texto.
 • Comunicación intercultural.
 • España (civilización y cultura).
 • América Latina.
 • Lengua y sus recursos estilísticos.
Literatura
 • Náhradní obsah: BARALO, Marta, GENÍS Marta, SANTANA Mª Eugenia. Vocabulario. Nivel Avanzado B2, Anaya, Madrid, ISBN: 978-84-678-1369-2
 • Náhradní obsah: ARAGONÉS, Luis, PALENCIA, Ramón. Gramática de uso del español. Ediciones SM., 2010. ISBN: 978-84-348-9351-1
 • Macíková O., Mlýnková L.: Učebnice současné španělštiny, 1. díl, Computer Press, Brno, 2006. ISBN: 80-251-1223-3
 • Náhradní obsah: López Moreno, C.: España contemporánea, SGEL, Madrid, 2005, ISBN: 9788497781862
 • Náhradní obsah: Alzugaray, P., Barrios, M.J. y Bartolomé, P.: Preparación al diploma de español, Nivel B2, SGEL, Madrid, ISBN: 978-84-9081-675-2
Výukové metody
Sesión de una semana. Presentaciones, debates, ejercicios, tareas de casa, etc.
Metody hodnocení
Presentación sobre un tema académico / específico. Texto argumentativo sobre un tema académico / específico. Examen escrito final. Pokud student nesplní průběžné úkoly a nenaplní požadavky v průběhu semestrální výuky dle pokynů vyučujícího, vyučující zaznamená do IS MU hodnocení „X“. Toto hodnocení znemožňuje studentovi přihlášení k ukončení předmětu; ukončením předmětu je závěrečná zkouška (písemný test a ústní prezentace).
Vyučovací jazyk
Španělština
Informace učitele
Para poder registrarse se requiere aprobar un test de nivel.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výstupní úroveň B2 podle ERR.Tento kurz je určen studentům, kteří chtějí absolvovat zkoušku z jazyka po jednom semestru výuky. Kurz je zakončen zkouškou písemnou (test) a ústní (prezentace).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/CJVS2B