RJ1056 Seminář z reálií Ruska 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je vyučován v ruském jazyce. Je žádoucí znalost ruského jazyka na úrovní min. A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s reáliemi současného Ruska a jeho tradicemi a svátky, prohloubit jazykové schopnosti studenta a jeho komunikativní dovednosti. Cílem je také osvojení souvislostí mezi studiem jazyka a reáliemi a národní konotací slova.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu:
-student zná základní jevy ruské kultury, umí popsat politický systém a geografické zvláštnosti Ruské Federace, předměty užitého umění, rozdíly mezi pravoslavím a katolictvím.
-student dokáže vyhledat potřebné informace, texty a videa na Runetu a funkčně je využívat.
-student dokáže ústně a písemně odpovědět na otázky z okruhu probraných témat.
Osnova
 • 1. Ruská Federace: geografický přehled. 2. Statní zřízení. Současná politika. 3. Ekonomika Ruska. 4. Obyvatelé RF, národnosti. 5. Náboženství v RF. 6. Moskva. 7. Petrohrad. 8. Zlatý okruh. Kiži. 9. Kulturní dědictví Ruska (literatura, hudba, malířství) 10. Užité umění. 11. Ruské svátky. 12. Ruský charakter.Zvyky a tradice.
Literatura
  doporučená literatura
 • TREADGOLD, Donald W. Rossija dvatcatogo veka (Souběž.) : Twentieth century Russia. info
 • Rossija. Stranovjedčeskaja chrestomatija. Svjedenija o prirodje, naselenii, gosudarstvennom ustrojstveje i preždje vsego ob ekonomike : Reálie Ruska. info
 • PEŠKOVÁ, Michaela. Stranověděnije Rossiji, ZČU Plzeň 2008, http: // www. ruskerealie.zcu.cz/
 • NAUMOVA, Natalia, Simona KORYČÁNKOVÁ, Oxana USHAKOVA a Jan ŠPLÍCHAL. E-learningový kurz Reálie Ruska. Brno, 2016. URL URL info
 • SKOKAN, Ladislav. Reálie Ruska. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2009. 223 s. ISBN 9788073730765. info
 • V'JUNOV, Jurij Andrejevič. Russkij kul'turnyj archetip : stranovedenije Rossii : charakter, sklad myšlenija, duchovnyje orientacii. Moskva: Nauka, 2005. 478 s. ISBN 5893497090. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Rossija v centre vnimanija. In Russkij jazyk v centre Jevropy 3. Banská Bystrica: Univerzita Banská Bystrica, 2000. s. 53-54. Associacija rusistov Slovakii. ISBN 80-968315-3-4. info
 • PUTNA, Martin C. Rusko mimo Rusko : dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991. 1. vyd. Brno: Petrov, 1994. 301 s. ISBN 8085247534. info
Výukové metody
Samostudium. Práce s odbornou literaturou, konzultace s vyučující/m.
Metody hodnocení
Vypracování a odevzdání referátu na vybrané téma z oblasti ruských reálií
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2016/RJ2BK_REP1/index.qwarp
V tomto semestru se výuka koná bezkontaktně.
Studenti pracují s odbornou literaturou. Výstupem a podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vypracování referátu (cca 5 NS) na vybrané téma, viz pokyny ve Studijních materiálech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/RJ1056