RJ1068 Reálie Ruska 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Janina Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je vyučován v ruském jazyce. Je žádoucí znalost ruského jazyka na úrovní min. A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s reáliemi současného Ruska a jeho tradicemi a svátky, prohloubit jazykové schopnosti studenta a jeho komunikační dovednosti. Cílem je také osvojení souvislostí mezi studiem jazyka a reáliemi.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu: -student umí popsat politický systém a geografické zvláštnosti Ruské Federace, předměty užitého umění, rozdíly mezi pravoslavím a katolictvím. -student dokáže vyhledat potřebné informace, texty a videa na Runetu a funkčně je využívat. -student dokáže odpovědět na otázky z okruhu probraných témat.
Osnova
 • 1. Ruská Federace: geografický přehled
 • 2. Statní zřízení.
 • 3. Ekonomika Ruska
 • 4. Obyvatelé RF, národnosti
 • 5. Náboženství v RF
 • 6. Moskva
 • 7. Petrohrad
 • 8. Zlatý okruh. Kiži
 • 9. Kulturní dědictví Ruska (literatura, hudba, malířství)
 • 10. Užité umění
 • 11. Ruské svátky
 • 12. Zvyky a tradice
Literatura
  povinná literatura
 • Казакова О.А., Малервейн С.В. Страноведение России. Учебное пособие. — Томск: Томский политехнический университет, 2013. 72 с.
  doporučená literatura
 • TREADGOLD, Donald W. Rossija dvatcatogo veka (Souběž.) : Twentieth century Russia. info
 • PEŠKOVÁ, Michaela. Stranověděnije Rossiji, ZČU Plzeň 2008, http: // www. ruskerealie.zcu.cz/
 • SKOKAN, Ladislav. Reálie Ruska. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2009, 223 s. ISBN 9788073730765. info
 • V'JUNOV, Jurij Andrejevič. Russkij kul'turnyj archetip : stranovedenije Rossii : charakter, sklad myšlenija, duchovnyje orientacii. Moskva: Nauka, 2005, 478 s. ISBN 5893497090. info
Výukové metody
Zprostřekování výukových materiálu pomoci Interaktivní osnovy předmětu. V průběhu studia teoretická příprava k zápočtu.
Metody hodnocení
Test se skládá z 10 otázek hodnocených 30 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 23 bodů.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
V průběhu přípravy k zápočtu a za účelem rozvíjení řečových dovedností je nutné použit interaktivní osnovu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.