BA_F1 Finština 1

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 G32, Čt 16:00–17:40 D51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o kurz finštiny určený pro začátečníky, cílem je osvojení si základních jazykových dovedností a seznámení se s finskou gramatikou. Je to první část šestisemestrálního cyklu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni používat finštinu v jednoduché konverzaci, rozumět jednoduchým textům, používat probrané konstrukce a slovní zásobu a osvojit si základní vhled do finské gramatiky.
Osnova
 • pozdravy a zdvořilostní výrazy
 • časování sloves
 • skloňování
 • lokální pády
 • konverzace
 • četba textů
 • cvičení gramatiky a slovní zásoby
Literatura
  doporučená literatura
 • H. Lindroos: Suomi-tšekki-suomi taskusanakirja. WSOY : Helsinki 2004
 • GEHRING, Sonja a Sanni HEINZMANN. Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. Illustrated by Jenni Lindfors. 3. korjattu painos. [Helsinki]: Finn Lectura, 2012. 256 s. ISBN 9789517925433. info
  neurčeno
 • H. Lindroos: Stručná mluvnice finštiny, FF UK : Praha 1984.
 • LINDROOS, Hilkka Annikki. Finština nejen pro samouky. Vyd. 1. Praha: Leda, 2002. 344 s. ISBN 8073350009. info
Výukové metody
aktivní účast v hodinách, domácí příprava, cvičení v e-learningovém kurzu
Metody hodnocení
aktivní účast v hodinách, domácí příprava, závěrečný test
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/BA_F1