PRZA005 Redakční praxe

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
PhDr. Jan Seidl, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 7. 10. 12:00–13:40 L32, St 21. 10. 12:00–13:40 L32, St 4. 11. 12:00–13:40 L32, St 18. 11. 12:00–13:40 L32, St 25. 11. 12:00–13:40 L32, St 2. 12. 12:00–13:40 L32, St 16. 12. 12:00–13:40 L32, St 6. 1. 12:00–13:40 L32, St 13. 1. 12:00–13:40 L32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s jednotlivými fázemi procesu redakční práce a redakce textu. Proto se v průběhu semestru studentům nabídne vhodná metodologie, na základě které budou schopni zvolit efektivní strategie při práci s konkrétním textem. Studenti si v předmětu osvojí kritický pohled na překladový text, který využijí jak v případné budoucí redakční praxi při úpravách textů, tak jako čtenáři. Kritický přístup k práci jiných překladatelů povede také ke zdokonalení jejich vlastní překladatelské praxe. Pozornost bude věnována obsahové, gramatické a stylistické adekvátnosti překladu a citlivosti k zjevným i skrytým záměrům vysilatelů textových sdělení.
Výstupy z učení
Studenti získají přehled o základních aspektech redakční práce. Student bude po absolvování kurzu schopen kritického pohledu na (nejen) překladový text a efektivního redakčního zpracování takového textu.
Osnova
  • V úvodu semestru studenti obdrží základní korpus textů, s nimiž se důkladně obeznámí a se kterými budou dále průběžně pracovat. 1. Úvod do problematiky redakční praxe. 2. Editorské práce. 3. Korektury textů
Literatura
  • PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha : příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011. 280 s. ISBN 9788087053508. info
Výukové metody
Výuka je pojata prakticky. Samostatné či kolektivní korektury textů a diskuse o nich. Aktivní účast studentů na hodinách je nezbytná, proto je velký důraz kladen na pravidelnou domácí přípravu před každou jednotlivou hodinou.
Metody hodnocení
Získání zápočtu je podmíněno pravidelnou docházkou a aktivní účastí ve výuce. Rovněž je třeba průběžně plnit a včas odevzdat úkoly zadané vyučujícím tak, aby je student mohl dostat ohodnocené a opatřené komentářem vyučujícího ještě před příslušnou hodinou, v níž se budou texty rozebírat. Zápočet bude udělen za uspokojivou korekturu substandardního překladu. Podmínkou připuštění k zápočtové korektuře je alespoň 85% docházka v průběhu semestru, aktivní účast ve výuce a včasné odevzdávání domácích úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PRZA005