PJ_04 Polština pro mírně pokročilé

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
PJ_03 Polština pro začátečníky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/18
Mateřské obory
předmět má 63 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na předmět PJ_03 Polština pro začátečníky.;
Rozsah výuky se prakticky kryje s lekcemi 8-13 učebnice "Po polsku 1" (Kraków 2010).; Na konci tohoto kurzu bude student schopen:;
- porozumět polským článkům na internetu;
- odpovědět na otázku V kolik hodin? Odkdy dokdy?;
- zvládnout komunikační situace pozvání, ne/přijetí pozvání a zkrátka vše související s domluvou setkání;
- odpovědět na otázku Odkud kam? (to předpokládá 2.pád a názvy míst, měst a států);
- zvládnout komunikační situace v obchodech – základní fráze, názvy produktů (především potraviny, oblečení a sortiment trafiky), barvy, množství a formy obalů, názvy obchodů;
- vytvořit a reagovat na kompliment;
- odpovědět na otázku Kde? O kom, o čem?;
- poradit si s místní orientací – zeptat se na cestu, porozumět a reagovat na instrukce, popř. vysvětlit cestu (s tím se pojí směry, světové strany a názvy objektů ve městě);
- zvládnout komunikační situace na nádraží a v hostelu + mailová rezervace noclehu;
- operovat s různými vyjádřeními času – názvy dnů a měsíců, odpovědi na otázku Jak často? Jak dlouho? Kdy naposledy?;
- vyjadřovat se v minulosti i budoucnosti;
- srovnávání jevů;
Osnova
  • Lekce 8-13 učebnice Po polsku 1. SZYMKIEWICZ, Aneta a Małgorzata MAŁOLEPSZA. Po polsku 1. Kraków: Prolog, 2010. ISBN 9788360229248.
Literatura
  • SZYMKIEWICZ, Aneta a Małgorzata MAŁOLEPSZA. Po polsku 1. Kraków: Prolog, 2010. ISBN 9788360229248.
  • STEMPEK, Iwona, Anna STELMACH, Sylwia DAWIDEK a Aneta SZYMKIEWICZ. Polski: Krok po kroku A1. 1. vyd. Kraków: Glossa, 2010. ISBN 978-83-930731-0-8.
Výukové metody
Teoretický výklad spojený s řadou praktických jazykových cvičení, domácí úkoly, e-learning.
Metody hodnocení
2 povinné úkoly, závěrečná zkouška - písemná (min. 70 %) a ústní část, aktivita v e-learningové části kurzu
Vyučovací jazyk
Polština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět mohou zapsat posluchači všech oborů FF MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.