PJ_04 Polština pro mírně pokročilé

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Monika Maciejewska, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Maciejewska, Ph.D.
Rozvrh
St 17:30–19:05 K21
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PJ_04/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Maciejewska
PJ_04/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Maciejewska
Předpoklady
PJ_03 Polština pro začátečníky
PJ_03 Polština pro začátečníky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na předmět Polština pro začátečníky. Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit vědomosti, které posluchač získal během předcházejícího semestru. Větší důraz bude kladen na domácí přípravu, konverzaci a překlad. Podmínkou připuštění ke zkoušce je odevzdání překladu zadaného textu.
Osnova
  • Lekce 6-10 učebnice "Czy Czechów jest trzech?".
Literatura
  • Pyzik, J.: Przygoda z gramatyką : fleksja i słowotwórstwo imion : ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców
  • Posingerová, K.; Seretny, A.: Czy Czechów jest trzech, Kraków 2002
Výukové metody
Teoretický výklad spojený s řadou praktických jazykových cvičení, diskuse v hodině, četba, konverzace, poslech, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zkouškou sestávající z písemného gramatického testu a ústní části zaměřené na konverzaci.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět mohou zapsat posluchači všech oborů FF MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.