PJ_04 Polština pro mírně pokročilé

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Něničková (cvičící)
Mgr. Eva Staňková (cvičící)
Mgr. Monika Vrbovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Něničková
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJ_04/A: Út 17:30–19:05 128A, E. Staňková
PJ_04/B: St 15:50–17:25 J31, V. Něničková
PJ_04/C: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Vrbovská
Předpoklady
PJ_03 Polština pro začátečníky
PJ_03 Polština pro začátečníky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na předmět Polština pro začátečníky. Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit vědomosti, které posluchač získal během předcházejícího semestru. Větší důraz bude kladen na domácí přípravu, konverzaci a překlad. Podmínkou připuštění ke zkoušce je odevzdání překladu zadaného textu.
Osnova
  • Výuka navazuje na lekce z učebnice "Hurra! Po polsku 1" probrané v předmětu Polština pro začátečníky.
Literatura
  • MAŁOLEPSZA, Małgorzata a Aneta SZYMKIEWICZ. Po polsku. Wyd. 3. Kraków: Prolog, 2010. 165 s. ISBN 9788360229248. info
  • Pyzik, J.: Przygoda z gramatyką : fleksja i słowotwórstwo imion : ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców
  • Posingerová, K.; Seretny, A.: Czy Czechów jest trzech, Kraków 2002
Výukové metody
Teoretický výklad spojený s řadou praktických jazykových cvičení, diskuse v hodině, četba, konverzace, poslech, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zkouškou sestávající z písemného gramatického testu a ústní části zaměřené na konverzaci.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět mohou zapsat posluchači všech oborů FF MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.