CJLB405 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro magisterské studium - seminář

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Ukončení zkouškou za 4 kredity je doporučeno pro odborné studium. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 B2.52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na prohlubování znalostí z literatury 2. poloviny 20. století. Půjde především o analýzu konkrétních textů a interpretaci zjištěných jevů v různých kontextech. Posluchači přitom využijí znalostí z literární teorie a důraz bude rovněž položen na samostatnou práci se sekundární literaturou. Na konci tohoto kurzu si posluchač osvojí dovednost odborně interpretovat díla české literatury 2. poloviny 20. století v historickém a kulturním kontextu.
Výstupy z učení
Po absolvování semináře studující:
- bude schopen vyložit dějiny české literatury 2. poloviny 20. století;
- bude schopen analyzovat a interpretovat literární dílo;
- bude umět samostatně využívat znalosti z literární teorie pro hodnocení díla;
- rozezná poetiku literárních směrů a skupin;
- bude schopen zařadit literární dílo do historického kontextu;
- bude schopen zařadit literární dílo do sociokulturního kontextu.
Osnova
 • Seminář se zaměří na rozbory konkrétních literárních děl daného období – a to jak děl klíčových, tak děl neprávem opomíjených autorů. Od společného hlubšího zamyšlení nad textem budeme postupovat k zamyšlení nad literárními, obecně kulturními i společenskými kontexty.
Literatura
  doporučená literatura
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Petr Čornej - Alena Šidáková Fialová - Pavel Ja. Vydání první. Praha: Academia, 2008. 977 stran. ISBN 9788020016317. info
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 1. Praha: Brána, 1998. 791 s. ISBN 80-7243-014-9. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří a Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM - akademické nakladatelství, 1998. 16 s. Literatura. ISBN 80-7204-100-2. info
  neurčeno
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Petr Čornej - Alena Šidáková Fialová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 431 s. ISBN 9788020015273. info
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Věra Brožová - Alena Šidáková Fialová - Petr. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 549 stran. ISBN 9788020015280. info
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Petr Čornej - Blahoslav Dokoupil - Pavel Janáček. Vydání první. Praha: Academia, 2008. 688 stran. ISBN 9788020015839. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Na cestě ke smyslu : poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 1051 s. ISBN 8072152440. info
 • HODROVÁ, Daniela. Hledání románu : kapitoly z historie a typologie žánru. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1989. 275 p. URL info
 • DOKOUPIL, Blahoslav a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českého románu 1945-1991 :150 děl poválečné české prózy. Edited by Milan Suchomel. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1992. 314 s. ISBN 80-900578-9-6. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří a Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Studie a kritiky. Praha: TORST, 1995. 636 s. ISBN 80-85639-60-2. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Skácel. Brno: Jota, 1994. 222 s. ISBN 80-85617-44-7. info
 • LOPATKA, Jan. Předpoklady tvorby. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1991. 195 s. ISBN 80-202-0258-7. info
 • MACHALA, Lubomír. Literární bludiště : bilance polistopadové prózy. Vyd. 1. Praha: Brána, 2001. 241 s. ISBN 8024207354. info
 • MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. Vyd. 2., rozš., v Portále. Praha: Portál, 2004. 237 s. ISBN 8071789399. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Existencialisté : existenciální fenomény v české próze dvacátého století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2004. 465 s. ISBN 8072152378. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Nesoustavná rukověť české literatury. 1. vyd. Praha: Torst, 2003. 693 s. info
 • RICHTEROVÁ, Sylvie. Místo domova. Vyd. 1. Brno: Host, 2004. 230 s. ISBN 8072941313. info
 • SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize : šest pohledů na českou prózu 1958-1967. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1992. 142 s. ISBN 8071080519. info
 • VOHRYZEK, Josef. Literární kritiky. Edited by Eva Formánková - Zdeněk Urbánek - Jan Lopatka - Michael Špirit. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 413 s. ISBN 80-85639-45-9. info
 • BARTŮŠKOVÁ, Sylva. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Edited by Pavel Janoušek. 1. vyd. Praha: Brána, 1995. 549 s. ISBN 80-85946-16-5. info
 • BÍLEK, Petr A. Generace osamělých běžců. 10. vyd. Praha: Český spisovatel, 1991. 103 s. info
Výukové metody
Semináře, diskuze, domácí práce, čtení textů.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška (písemná nebo ústní) prověřuje znalost příslušného literárněhistorického úseku s ohledem na specifickou náplň semináře, včetně četby a odborné literatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět se vyučuje blokově a nepravidelně jen ve vyznačených dnech a hodinách - vizte výše!.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJLB405