PRZA001 Stylistika

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Taraldsen Medová, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (cvičící)
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 K24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pro budoucí překladatele je důležitá nejen orientace ve stylizačních postupech výchozího jazyka, ale i zvládnutí stylistických specifik jazyka cílového. Předmět si proto klade za cíl zprostředkovat studentům pohled moderní české stylistiky na utváření textů a charakteristiky výrazových prostředků typických pro jednotlivé funkční oblasti lidské komunikace. Teoretický základ bude doplňován praktickým rozborem konkrétních textů a rozvojem stylizačních dovedností.
Výstupy z učení
Student se seznámí s principy výstavby českých textů z různých funkčních oblastí a jejich znalost dokáže uplatnit při překládání z cizího jazyka.
Osnova
 • 1. Základní pojmy, česká stylistika a její vývoj
 • 2. Stylotvorné faktory
 • 3. Projevy mluvené a psané
 • 4.Styl a jazyková funkce
 • 5. Stylistika a textové typologie; specifika jednotlivých funkčních stylů a žánrů
 • 6. Styl odborný
 • 7. Styl právnický a administrativní
 • 8. Styl publicistický
 • 9. Styl umělecký
 • 10. Styl konverzační.
Literatura
 • HOFFMANOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 510 stran. ISBN 9788020025661. info
 • VACHEK, Josef. Lingvistický slovník Pražské školy. Edited by František Čermák, Translated by Vladimír Petkevič - Jaromír Tlá. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2005. 289 s. ISBN 8024609339. info
 • VRBOVÁ, Alena. Stylistika pro překladatele : texty a cvičení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 198 s. ISBN 807184585X. info
 • HOFFMANNOVÁ, Jana a Jiří KRAUS. Písemnosti v našem životě. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 159 s. ISBN 8071683019. info
 • BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 467 s. ISBN 8020000208. info
 • MISTRÍK, Jozef. Rétorika [Mistrík, 1987]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. info
 • HAUSER, Přemysl, Eva MINÁŘOVÁ a František UHER. Cvičení z lexikologie, syntaxe a stylistiky. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1986. 90 s. info
 • MISTRÍK, Jozef. Štylistika. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1985. 582 s. info
Výukové metody
Výuka bude vedena prostřednictvím přednášek a seminářů, vyžadovat se bude samostatná příprava a kolektivní práce.
Metody hodnocení
Vyžadovat se bude aktivní účast na seminářích a pravidelná příprava. Písemný test (úspěšnost 75%).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PRZA001