PV2A302 Edice novověkého diplomatického materiálu

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
! PV2A203 Edice novověkého dipl.mat. &&! NOWANY ( PV2A203 Edice novověkého dipl.mat. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na seznámení posluchačů s ediční praxí historických textů převážně úředního charakteru z doby novověku. Posluchači budou seznámeni s typologií raně novověkých a novověkých diplomatických pramenů a stavem jejich edičního zpřístupnění, v seminářích bude věnována pozornost pochopení a praktickému zvládnutí ediční techniky na příkladech písemností různého zaměření.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou posluchači schopni:
1. orientovat se v dosud vydaných edicích raně novověkých a novověkých diplomatických pramenů v České republice;
2. prakticky zvládnout ediční techniku na konkrétních ukázkách archivních pramenů;
3. přizpůsobovat ediční pravidla charakteru vydávaných pramenů.
Osnova
 • Seznámení s edičními podniky a řadami novověkého historického materiálu.
 • Problematika edičního zpřístupnění novověkého materiálu.
 • Problematika transkripce v novověku.
 • Příklady edičního zpracování různých druhů písemností.
 • Samostatné ediční zpracování vybraných druhů písemností.
Literatura
 • ŠŤOVÍČEK, Ivan. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti :příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.-20. století pro potřeby historiografie. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 2002. 117 s. ISBN 80-86466-00-0. info
 • RADIMSKÝ, Jiří: K vydávání archivních pramenů pro 16.–18. století. Archivní časopis 10, 1960, s. 130–135.
 • ROUBÍK, František: Pravidla pro vydávání pramenů k novějším dějinám (16.–20. století). Archivní časopis 7, 1957, s. 59–65.
 • KAŠPAR, Jaroslav. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. Vyd. 2., přeprac. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 291 s. info
 • KAŠPAR, Jaroslav. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. Vyd. 2., přeprac. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 95 s. URL info
 • KAŠPAR, Jaroslav. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. 3. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 218 s. info
 • KAŠPAR, Jaroslav. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. 3. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 144 s. URL info
 • VINTR, Josef, Zásady transkripce českých textů z barokní doby. Vintr, Josef. In: Listy filologické Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR 121, č. 3-4, (1998), s. 341-346.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě samostatně vypracované části edice.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět bude vypsán na jaře 2024.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.