SUS_95 Exkurze po uměleckých památkách

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dagmar Koudelková (cvičící)
Mgr. Jan Špaček (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/22, pouze zareg.: 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem exkurze je proniknutí do podstaty a hloubky daného jevu, tj. uměleckých památek, a to za aktivní participace studentů.
Výstupy z učení
Student bude schopen vypracovat dle požadavků esej.
Osnova
  • 1. Umělecké památky profánní a sakrální
  • 2. Sbírkotvorné instituce: muzea a galerie
Literatura
    doporučená literatura
  • KROUPA, Jiří. Dějiny umění dnes. Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, Praha: Uměleckohistorická společnost, 1993, roč. 1993, č. 1, s. 2-5. ISSN 0862-612. info
  • Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 319 s. ISBN 8072030760. info
Výukové metody
Exkurze
Metody hodnocení
Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na exkurzi a odevzdání referátu k dohodnutému tématu.
Informace učitele
Jarní exkurze se uskuteční v termínu od 22. dubna a 2. května 2020. Cílem bude Malta. Náklady si účastníci hradí sami, stipendijní podpora zanikla. Turistické ubytování pro studenty (žádný velký komfort, ale ideální poloha) je rezervováno ve třílůžkových pokojích po 5000,- Kč na osobu a deset nocí nebo ve dvoulůžkových (těch je omezené množství, hlaste se o ně co nejdříve) po 6500,- Kč na osobu a deset nocí, vše bez snídaně, tu lze na místě dokoupit po 5,- Eurech. Kdo ze studentů by raději luxusnější ubytování za ceny od 10.000,- Kč nahoru, ať se obrátí na spacek@phil.muni.cz.

Poletíme se společností Ryanair/Lauda. Letenky si každý zajistí sám (kdo by byl bezradný, pomůžeme), ceny jsou velmi proměnlivé, vystřelují nahoru i dolů. V tuto chvíli (konec února) jsou po 20,- Eurech tam a po 50,- Eurech nazpět bez větších zavazadel. Přesto upozorňujeme, že zakoupená letenka už se nedá vrátit a nevíme, kam povede panika kolem té nové nemoci, tak možná bude lepší ještě týden či dva vyčkávat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.