PLIN063 Algoritmický popis morfologie

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 G13
Předpoklady
Předpokladem přijetí do kurzu je úspěšné ukončení předmětu CJBB75.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je podrobné seznámení s formálním popisem českého tvarosloví. Jednotlivé aspekty formálního popisu morfologie češtiny budou demonstrovány na dvou přístupech používaných v českém prostředí.
Výstupy z učení
Student se bude:
- znát nástroje automatické morfologické analýzy češtiny;
- schopen popsat shody a rozdíly tagsetů užívaných pro tagování češtiny;
- schopen s hlubším pochopením těžit z výhod tagovaného korpusu v lingvistickém výzkumu a vyhnout se jeho nevýhodám.
Osnova
 • 1. Algoritmický popis morfologie (segmentace slovního tvaru a pravidla kombinací definovaných segmentů).
 • 2. Strojové slovníky (slovoforma/systémové slovo/interpretace – základní jednotka strojového slovníku).
 • 3. Morfologické vzory a vybrané problémy lemmatizace.
 • 4. Slovnědruhové přechody a přesahy jako problém slovnědruhového tagování – slovník a korpus.
 • 5. Vybrané problémy tokenizace.
 • 6. Vybrané problémy lemmatizace.
 • 7. Algoritmický popis adverbií paradigmaticky tvořených od adjektiv.
 • 8. Algoritmický popis číslovek.
 • 9. MWE a kompletace slovesného tvaru.
 • 10. Volný morfém –s.
Literatura
 • Hajič J.: Desambiguation of Rich Inflection (Computational Morphology of Czech). Praha : Karolinum, Charles University Press, 2004.
 • OSOLSOBĚ, Klára. Algoritmický popis české formální morfologie a strojový slovník češtiny. 1996. 161 s.
 • Hajič J.: Unification Morphology Grammar. Praha : MFF UK, 1994. (Disertační práce.)
 • OSOLSOBĚ, Klára. Česká morfologie a korpusy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 236 s. ISBN 978-80-246-2562-1. URL info
Výukové metody
Prezentace problému a zvolená řešení, domácí práce, diskuze ve třídě, projekt.
Metody hodnocení
Studenti odevzdají seminární projekt (5-10 stran). Předmět je ukončen zkouškou (test).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PLIN063