NJDSL4_30 Metodologie literární a kulturní historie

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (cvičící)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (cvičící)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Úspěšné absolvování magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět kombinuje přednáškovou a seminární činnost vhodnou k tomu, aby jednak seznámil studující s klíčovými metodologickými otázkami literární a kulturní historie, jednak jim umožnil tyto otázky analyzovat ve vědeckých textech.
Výstupy z učení
Studující budou schopni identifikovat klíčové otázky literární a kulturní historie. Budou schopni se orientovat se v kanonických textech kulturní teorie. Budou schopni analyzovat problematická místa při konceptualizaci psaní dějin jednojazyčně (mononacionálně) i vícejazyčně kódovaného (postnacionálního) prostoru.
Osnova
  • Přednášky a semináře budou zaměřeny na: - pojetí literární historii v ruském formalismu, českém strukturalismu, anglosaském Novém historismu - literární historii starých literatur - modely literární historie, které se využívají pro literárně historickou konceptualizaci česko-německých vztahů v 19. a 20. století - alternativní pojetí literární historie, jež se vymezují vůči pojetí národně filologickým. - obecné problémy transkulturality - literárně historické problémy jednotlivých moderních literatur.
Literatura
    doporučená literatura
  • MÜLLER-FUNK, Wolfgang. Kulturtheorie : Einführung in Schlüsseltexte der Kulturwissenschaften. 2., erw. und bearbeitete Auf. Tübingen: A. Francke, 2010. xviii, 381. ISBN 9783825228286. info
  • Texte zur Kulturtheorie und Kulturwissenschaft. Edited by Roland Borgards. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2010. 292 s. ISBN 9783150187159. info
  • URVÁLEK, Aleš. Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Brno, 2006. ISBN 80-7294-170-4. info
  • Grundbegriffe der Kulturtheorie und Kulturwissenschaften. Edited by Ansgar Nünning. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2005. vii, 246. ISBN 347610351X. info
  • Culture Club : Klassiker der Kulturtheorie. Edited by Martin Ludwig Hofmann - Tobias Korta - Sibylle Niekisch. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004. 300 s. ISBN 9783518292686. info
  • Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie : Ansätze - Personen - Grundbegriffe. Edited by Ansgar Nünning. 2., überarbeitete und erwei. Stuttgart: J.B. Metzler, 2001. ix, 706. ISBN 3476016927. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, pohovor
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
V semestru podzim 2022 se učí ve dvou čtyřhodinových blocích. 4. 11. učí Prof. Wolfgang Muller Funk (Viden) 9. 12. prof. Jens Gurr (Essen). Semináře se konají v angličtině.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2021, podzim 2022.