MED11 Řecká literatura středověku a novověku

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 A21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako série seminářů věnovaných pokaždé jednomu celku – autoru, dílu, případně žánru. Při výběru je kladen důraz na komparatistický rozměr a přesah daného tématu vně byzantské a novořecké literatury. Budeme se tedy věnovat těm nejvýznamnějším autorům, v jejichž díle je např. zásadní recepce antické literatury a různé typy její miméze, dále těch, kteří mají nepopiratelné místo v kánonu světové literatury či jinak významný mezinárodní rozměr. U některých autorů a témat bude též věnována pozornost recepci jejich díla v pozdější kultuře a jiných uměleckých žánrech.
Výstupy z učení
Studenti a studentky se seznámí se základními mezníky vývoje řecké literatury od byzantského období po současnost. Získají zkušenost s byzantskou a novořeckou literaturou prostřednictvím četby vybraných ukázek v překladu do češtiny nebo světového jazyka. Budou schopni samostatně pracovat se základními odbornými příručkami oborů byzantologie a neogrecistika a vyhledávat další informace z těchto oborů.
Osnova
 • 1. (2/3) Úvodní informační schůzka
 • 2. (9/3)Byzanc a Řecko: historicko-kulturní úvod
 • 3. (16/3) Život svatého Antonína
 • 4. (23/3) Prokopios z Kaisareie
 • 5. (30/3) Hymnografie
 • 6. (6/4) Digenis Akritis
 • 7. (13/4) Krétská renesance
 • 8. (20/4) První řecký moderní básník Dionysios Solomos
 • 9. (27/4) Emmanuil Roidis a Papežka Jana
 • 10. (4/5) Konstantinos Kavafis
 • 11. (11/5) Nikos Kazantzakis
 • 12. (18/5) ???
 • 13. (25/5) Závěrečná hodina / první zkušební termín
Literatura
 • Byzantium (Variant.) : The Oxford dictionary of Byzantium. Vol. 1 : The Oxford dictionary of Byzantium. Vol. 2 : The Oxford dictionary of Byzantium. Vol. 3. info
 • HRADEČNÝ, Pavel, Růžena DOSTÁLOVÁ, Věra HROCHOVÁ, Pavel OLIVA, Konstantinos TSIVOS a Vladimír VAVŘÍNEK. Dějiny Řecka. Vydání třetí. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 785 stran. ISBN 9788074224560. info
 • BORECKÝ, Bořivoj a Růžena DOSTÁLOVÁ. Slovník řeckých spisovatelů. Druhé, přepracované a dop. Praha: LEDA, 2006. 663 stran. ISBN 8073350661. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2003. 413 s. ISBN 8070214090. info
 • BEATON, Roderick. Isagoji sti neoteri elliniki logotechnia. Athina: Nefeli, 1996. 317 s. ISBN 960-211-292-1 1996-1. info
 • AVENARIUS, Alexander, Růžena DOSTÁLOVÁ, Vladimír FIALA, Věra HROCHOVÁ, Milan LOOS, Oldřich TŮMA a Vladimír VAVŘÍNEK. Dějiny Byzance. Edited by Bohumila Zástěrová. Vydání 1. Praha: Academia, 1992. 529 stran. ISBN 8020004548. info
 • VITTI, Mario. Istoria tis neoellinikis logotechnias. Athina: Odysseas, 1992. ISBN 960-210-118-0. info
 • MASTRODIMITRIS, P.D. Isagoji sti neoelliniki filolojia. 1990. info
 • MANGO, C. Byzantium. The Empire of the New Rome. London, 1980. info
 • BROWNING, R. The Byzantine Empire. London, 1980. info
 • VITTI, Mario. Einführung in die Geschichte der neugriechischen Literatur. München: Max Hueber Verlag, 1972. info
Výukové metody
Přednáška, četba ukázek, diskuse.
Metody hodnocení
1. Ústní zkouška 2. Vyplnění alespoň 7 odpovědníků (podmínka připuštění ke zkoušce).
Informace učitele
POVINNÁ ČETBA V RÁMCI PŘEDMĚTU MED11 (vyžadována také u ústní části bakalářské státní zkoušky z Mediteránních studií):
1. Jeden titul z byzantské historiografie (na výběr: PROKOPIOS Z KAISAREIE, MICHAEL PSELLOS, LAONIKOS CHALKOKONDYLES, THEOFYLAKTOS SIMOKATTES)
2. Jeden titul z byzantské hagiografie (na výběr: Byzantské legendy, Obrácení nevěstky Marie, Apofthegmata, PALLADIOS, THEODORETOS Z KYRRHU)
3. Jeden titul z novořecké poezie (autoři na výběr: KONSTANTINOS KAVAFIS, JORGOS SEFERIS, ODYSSEAS ELYTIS)
4. Jeden libovolný titul z novořecké prózy
5. Jedno dílo Nikose Kazantzakise
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/MED11