UCJL12 Kapitoly ze světové literatury

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–18:40 B2.52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem je seznámit studenty s klíčovými literárními díly významných literárních období vyučovaných na střední škole. Hlavní důraz bude kladen na anglickou, americkou, ruskou, německou a francouzskou literární oblast.
Studující se naučí vysvětlit vztahy české a zahraniční literatury a její význam pro rozvoj přijímající kultury v dobovém i nadčasovém kontextu, vyložit umělecké hodnoty základních děl světové literatury a nezastupitelnou roli literatury jako zprostředkovatele jinokulturních hodnot obohacujících domácí písemnictví.
Semináři pravidelně předchází jednohodinová přednáška.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- popsat klíčová díla světové literatury;
- obhájit pozici vybraných děl v literárním kánonu středoškolských studentů;
- interpretovat literární texty vybrané z daných děl;
- vysvětlit vztahy české a zahraniční literatury a její význam pro rozvoj přijímající kultury v dobovém i nadčasovém kontextu;
- vyložit umělecké hodnoty základních děl světové literatury;
- vysvětlit a představit nezastupitelnou roli literatury jako zprostředkovatele jinokulturních hodnot.
Osnova
 • Ke koncepci světové literatury:
 • 1. Nejstarší starověké civilizace (mezopotámské, perské, egyptské, indické, čínské, řecké, aramejské písemnictví).
 • 2. Řecká a římská literatura (Homér, tragédie, komedie).
 • 3. Renesance a humanismus (italská, francouzská).
 • 4. Renesance a humanismus II (španělská, anglická renesance)
 • 5. Klasicismus, osvícenství (Corneille, Racine, Voltaire, Defoe, Swift, Molière, Goldoni).
 • 6. Preromantismus a romantismus (Goethe, Schiller, Chateaubriand, anglický (Byron) německý (Grimmové)).
 • 7. Romantismus 2 (francouzský (Hugo), ruský (Puškin), americký (Poe)).
 • 8.Realismus a naturalismus (anglický (Dickens), francouzský (Balzac, Zola), americký (Twain), ruský (Tolstoj, Čechov, severský (Ibsen)).
 • 9. Přelom 19. a 20. století („prokletí básníci“, Whitmann, Apollinaire, Morgenstern, Marinetti, Trakl, Blok).
 • 10. Světová literatura 1914-1939 (surrealismus, modernismus…; Breton, Proust, Bulgakov, Feuchtwanger).
 • 11. Ztracená generace, absurdní literatura.
 • 12. Neorealismus, magický realismus.
 • 13. Beatnici, postmodernismus.
 • 14. Fantasy, krimi, young adult, drama 21. století.
Literatura
 • VANSPANCKEREN, Kathryn. Nástin americké literatury. [Praha]: Informační agentura Spojených států. 137 s. info
 • Slovník anglicky
 • ALEXANDER, Michael. A history of English literature. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. xx, 443. ISBN 9780230368316. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. American Literature to Civil War. McLennan Community College, 2012. URL info
 • SOUKAL, Josef. Literatura pro I. ročník gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009. 327 s. ISBN 9788072354368. info
 • SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury : pro střední školy. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2007. 143 stran. ISBN 9788072353569. info
 • BUCHTOVÁ, Pavla. American Literature II. 2006. URL info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Velryba, 2006. 247 s. ISBN 808586018X. info
 • BUCHTOVÁ, Pavla. American Literature I. 2005. URL info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1. vyd. Praha: Velryba, 2005. 255 s. ISBN 8085860163. info
 • GLANC, Tomáš a Jana ROGOFF. Lexikon ruských avantgard 20. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. 373 s. ISBN 8072772597. info
 • SOUKAL, Josef. Literatura pro IV. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005. 390 s. ISBN 807235311X. info
 • SOUKAL, Josef. Čítanka pro IV. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004. 326 s. ISBN 8072352709. info
 • PELÁN, Jiří. Slovník italských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 751 s. ISBN 8072771809. info
 • Čítanka pro III. ročník gymnázií. Edited by Josef Soukal. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. 351 s. ISBN 80-7235-226-1. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1. vyd. Praha: Velryba, 2003. 295 s. ISBN 8085860155. info
 • SOUKAL, Josef. Literatura pro III. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. 336 s. ISBN 807235227X. info
 • Slovník spisovatelů. Edited by Martin Procházka - Zdeněk Stříbrný. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2003. 823 s. ISBN 8072771310. info
 • PECK, John a Martin COYLE. A brief history of English literature. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002. xiii, 353. ISBN 0333791770. info
 • PECK, Alexander M. a Eva PECK. Americká literatura : panorama of American literature. Illustrated by Antonín Šplíchal. 1. vyd. Dubisko: INFOA, 2002. 156 s. ISBN 8072402994. info
 • PECK, Eva a Alexander M. PECK. Anglická literatura : panorama of English literature. Illustrated by Antonín Šplíchal. 1. vyd. Dubicko: INFOA, 2002. 270 s. ISBN 8072402986. info
 • Čítanka pro II. ročník gymnázií. Edited by Josef Soukal. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 351 stran. ISBN 8072351834. info
 • SOUKAL, Josef. Literatura pro II. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 309 s. ISBN 80-7235-182-6. info
 • Slovník francouzsky píšících spisovatelů : Francie, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Kanada, Maghreb a severní Afrika, "Černá" Afrika, Libanon, oblast Indického a Tichého oceánu. Edited by Jaroslav Fryčer. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 759 s. ISBN 8072771302. info
 • Čítanka pro I. ročník gymnázií. Edited by Josef Soukal. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. 359 stran. ISBN 8072351532. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. 683 s. info
 • KASACK, Wolfgang. Slovník ruské literatury 20. století. Translated by Jiří F. Franěk. Praha: Votobia, 2000. 622 s. ISBN 8072200844. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1. vyd. Praha: Velryba, 1999. 254 s. ISBN 8085860104. info
 • BURIANOVÁ, Zuzana a Eduard HODOUŠEK. Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska : baskická literatura, galicijská literatura, katalánská literatura, portugalská literatura, španělská literatura. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 653 s. ISBN 8085983540. info
 • An outline of English literature. Edited by Pat Rogers. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. xiii, 501. ISBN 0192880780. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1, Od nejstarších písemných památek k osvícenství. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1998. 254 s. : i. ISBN 80-7108-171-X. info
 • HODOUŠEK, Eduard. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky : Argentina, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Haiti, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portoriko, Salvador, Surinam, Uruguay,. Edited by Eduard Hodoušek. První vydání. Praha: Libri, 1996. 588 stran. ISBN 8085983109. info
 • MACURA, Vladimír. Slovník světových literárních děl. 1, A - L. Praha: Odeon, 1988. 475 s. info
 • MACURA, Vladimír. Slovník světových literárních děl. 2, M - Ž. Praha: Odeon, 1988. 459 s. info
 • STŘÍBRNÝ, Zdeněk. Dějiny anglické literatury. Vyd. 1. Praha: Academia, 1987. s. 421-837. info
 • STŘÍBRNÝ, Zdeněk. Dějiny anglické literatury. Praha: Academia, 1987. 414 s. info
 • HIGH, Peter B. An outline of American literature. London: Longman, 1986. 256 s. ISBN 0582745020. info
 • An outline of English literature. Edited by G. C. Thornley - Gwyneth Roberts. New edition. Harlow: Longman, 1984. 216 s. ISBN 0582749174. info
Výukové metody
Samostatná četba, řízená diskuse, seminární práce.
Metody hodnocení
Slovní hodnocení, seminární práce.
Kolokvium je uděleno za aktivní účast, připravenost do semináře a za zpracování seminární práce o literárním díle k danému tématu.
Informace učitele
Každý semestr vyberou přednášející 12-14 přednáškových témat. Studenti budou odkazováni i na filmová zpracování. Přednáška by měla studenty motivovat k co největší snaze o rozšíření autentické čtenářské zkušenosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je složen z přednášky (1 hodina) a semináře (2 hodiny).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/UCJL12