UCJL12 Kapitoly ze světové literatury

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 17:00–19:40 B2.23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem je seznámit studenty s klíčovými literárními díly významných literárních období vyučovaných na střední škole. Hlavní důraz bude kladen na anglickou, americkou, ruskou, německou a francouzskou literární oblast.
Studující se naučí vysvětlit vztahy české a zahraniční literatury a její význam pro rozvoj přijímající kultury v dobovém i nadčasovém kontextu, vyložit umělecké hodnoty základních děl světové literatury a nezastupitelnou roli literatury jako zprostředkovatele jinokulturních hodnot obohacujících domácí písemnictví.
Semináři pravidelně předchází jednohodinová přednáška.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- popsat klíčová díla světové literatury;
- obhájit pozici vybraných děl v literárním kánonu středoškolských studentů;
- interpretovat literární texty vybrané z daných děl;
- vysvětlit vztahy české a zahraniční literatury a její význam pro rozvoj přijímající kultury v dobovém i nadčasovém kontextu;
- vyložit umělecké hodnoty základních děl světové literatury;
- vysvětlit a představit nezastupitelnou roli literatury jako zprostředkovatele jinokulturních hodnot.
Osnova
 • Ke koncepci světové literatury:
 • Každý semestr vyberou přednášející 12 přednáškových témat. Studenti budou odkazováni i na filmová zpracování. Přednáška by měla studenty motivovat k co největší snaze o rozšíření autentické čtenářské zkušenosti.
 • 1. Smrtelnost jako osud lidstva
 • • Epos o Gilgamešovi
 • • Starý zákon – Genesis, Kniha Kazatel, Píseň písní, evangelia
 • 2. Proměny tragédie
 • • Sofokles: Antigona, Král Oidipús
 • • Shakespeare: Hamlet
 • • Jean Racine: Faidra
 • 3. Chvála vypravěčství
 • • Tisíc a jedna noc
 • • Boccaccio: Dekameron
 • • Chaucer: Canterburské povídky
 • • Skakespeare: Zkrocení zlé ženy
 • • J. a W. Grimmové
 • 4. Malý průvodce sonetem
 • • Petrarca: Sonety Lauře
 • • Michelangelo
 • • Shakespeare
 • • J. Donne: Písně a sonety
 • 5. Malý průvodce baladou
 • • F. Villon: Odkaz
 • 6. Cesty renesanční literatury k pravdě
 • • Cervantes: Důmyslný rytíř don Quiote de la Mancha
 • • Lope de Vega: Fuente Ovejuna
 • • T. de Molina: Sevillský svůdce
 • 7. Cestopis jako konfrontace kultur
 • • M. Polo: Milion
 • • D. Defoe: Robinson Crusoe
 • • J. Swift: Gulliverovy cesty
 • 8. …. až se za břicho popadal (proměny komedie)
 • • Japonská fraška kjógen
 • • Commedia dell´arte
 • • N. V. Gogol: Revizor
 • 9. Zrod preromantického hrdiny
 • • J. W. Goethe - Faust, Utrpení mladého Werthera
 • • F. Schiller: Loupežníci
 • 10. Sám proti všem
 • • V. Hugo – Bídníci, Chrám Matky Boží, Dělníci moře • Puškin: Evžen Oněgin
 • • M. J. Lermontov: Démon
 • • L. N. Tolstoj: Anna Kareninová
 • • H. Ibsen: Nora (Domeček pro panenky)
 • • R. Musil: Zmatky chovance Törlesse
 • • A. Miller: Smrt obchodního cestujícího
 • • T. Capote: Snídaně u Tiffanyho
 • 11. Lidská komedie aneb jak realisté vnímali svět
 • • H. de Balzac: Otec Goriot
 • • G. de Maupassant: Kulička
 • • Ch. Dickens: Nadějné vyhlídky
 • • H. Melville: Bílá velryba
 • • E. M. Forster: Cesta do Indie
 • • F. M. Dostojevskij: Bratři Karamazovi
 • 12. Rozkoš jménem dekadence
 • • O. Wilde: Obraz Doriana Graye, Šťastný princ a jiné pohádky
 • • A. Jarry: Král Ubu
 • 13. „Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý hlupák může dělat totéž.“
 • • J. B. Shaw: Pygmalion
 • 14. Návraty mýtu a symbolu
 • • O´Neil: Smutek sluší Elektře
 • • A. de Saint-Exupéry: Malý princ
 • • N. Kazantzakis: Řek Zorba, Kristus znovu ukřižovaný
 • • G. Márquez: Sto roků samoty
 • • Č. Ajtmatov: Popraviště
 • 15. Chvála absurdity
 • • S. Beckett: Čekání na Godota
 • • S. Mrožek: Na širém moři (Trosečníci)
 • • F. Kafka: Proces, Zámek
 • • I. Örkény: Kočičí hra
 • • F. Dürrenmat: Návštěva staré dámy
 • • H. Pinter. Narozeniny
 • 16. Na návštěvě u ztracené generace
 • • E. Hemigway: Komu zvoní hrana
 • • John Steinbeck: Hrozny hněvu, O myších a lidech, Neznámému bohu
 • 17. Dystopie jako moderní reflexe utopií
 • • G. Orwell: Farma zvířat, 1984
 • • M. Atwoodová: Příběh služebnice
 • • Zamjatin: My
 • • R. Bradbury: 451 stupňů Fahrenheita
 • • W. Golding: Pán much
 • 18. Elementary, my dear Watson
 • • A. C. Doyle: Pes baskervillský,….
 • • A. Christie: Deset malých černoušků
 • • P. D. Jamesová
 • • García Márquez: Kronika ohlášené smrti
 • 19. Příběhy jinakosti
 • • Joseph Roth: Job
 • • F. Werfel: Čtyřicet dní
 • • T. Mann: Smrt v Benátkách
 • • K. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven
 • • T. Morrisonová: Milovaná
 • • W. Saroyan: Tracyho tygr
 • • I. Andrić: Most přes Drinu
 • • O. Pamuk: Sníh
 • 20. Bolestný obraz zrodu moderního Ruska
 • • Babel: Rudá Jízda
 • • M. Bulgakov: Mistr a Markétka
 • • S. Jesenin: Anna Sněgina
 • • Anna Achmatovová: Requiem
 • • Blok: Dvanáct
 • • A. Solženicyn: Souostroví Gulag, Jeden den Ivana Děnisoviče
 • • J. Brodskij: Konec krásné epochy
 • 21. Americká židovská literatura
 • • I. Singer: Kejklíř z Lublinu
 • • N. R. Nash: Obchodník s deštěm
 • • P. Roth: Portnoyův komplex
 • 22. Válka v literatuře
 • • N. Mailer: Nazí a mrtví
 • • W. Styron: Sophiina volba
 • • P. Boulle: Most přes řeku Kwai
 • • G. Green: Moc a sláva
 • • A. Moravia: Horalka
 • • G. Grass: Plechový bubínek
 • 23. On the Road
 • •J. D. Salinger: Kdo chytá v žitě
 • • J. Kerouac: Na cestě
 • • J. Irving: Pravidla moštárny
 • • A. Ginsberg: Kvílení, Kadiš
 • 24. Píseň je pravda, pohádka je lež (arabské přísloví)
 • • B. Dylan
 • • B. Okudžava
 • • V. Vysockij
 • Osnova přednášky do Kapitol ze světové literatury:
 • 1. Ústní lidová slovesnost, česká literatura v kontextu světové (vzájemné inspirace, význam překladů, literární časopisy věnující pozornost světové literatuře)
 • 2. Starověké orientální písemnictví
 • 3. Literatura starověkého Řecka
 • 4. Literatura starověkého Říma
 • 5. Středověká evropská literatura (zaměření na cestopis)
 • 6. Renesanční literatura Itálie, Francie, a Španělska
 • 7. Renesanční literatura Anglie
 • 8. Barokní evropská literatura
 • 9. Literatura evropského klasicismu a osvícenství
 • 10. Literatura evropského preromantismu
 • 11. Romantická literatura Anglie, Francie, Německa
 • 12. Romantická literatura Ruska a Polska
 • 13. Realistická literatura Francie
 • 14. Realistická literatura anglická a americká
 • 15. Realistická literatura ruská a severská
 • 16. Literární moderna, prokletí básníci
 • 17, Meziváleční literatura francouzská a německá
 • 18. Meziválečná anglická a americká
 • 19. Meziválečná literatura ruská
 • 20. Francouzská, italská a německá literatura po r. 1945
 • 21. Anglická a americká literatura po r. 1945
 • 22. Ruská literatura po r. 1945
 • 23. Objevy světové literatury v českých překladech I (Toni Morrisonová, Orhan Pamuk, Haruki Murakami, John Maxwell Coetzee, …)
 • 24. Objevy světové literatury v českých překladech II (Kazuo Ishiguro, Arundhátí Royová, Čingiz Ajtmatov, Salman Rushdie, …)
Literatura
 • Slovník anglicky
 • ALEXANDER, Michael. A history of English literature. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. xx, 443. ISBN 9780230368316. info
 • PODROUŽKOVÁ, Lucie. American Literature to Civil War. McLennan Community College, 2012. URL info
 • SOUKAL, Josef. Literatura pro I. ročník gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009. 327 s. ISBN 9788072354368. info
 • SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury : pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2007. 143 s. ISBN 9788072353569. info
 • BUCHTOVÁ, Pavla. American Literature II. 2006. URL info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Velryba, 2006. 247 s. ISBN 808586018X. info
 • BUCHTOVÁ, Pavla. American Literature I. 2005. URL info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1. vyd. Praha: Velryba, 2005. 255 s. ISBN 8085860163. info
 • GLANC, Tomáš a Jana KLEŇHOVÁ. Lexikon ruských avantgard 20. století. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. 373 s. ISBN 8072772597. info
 • SOUKAL, Josef. Literatura pro IV. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005. 390 s. ISBN 807235311X. info
 • SOUKAL, Josef. Čítanka pro IV. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004. 326 s. ISBN 8072352709. info
 • PELÁN, Jiří. Slovník italských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 751 s. ISBN 8072771809. info
 • Čítanka pro III. ročník gymnázií. Edited by Josef Soukal. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. 351 s. ISBN 80-7235-226-1. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1. vyd. Praha: Velryba, 2003. 295 s. ISBN 8085860155. info
 • SOUKAL, Josef. Literatura pro III. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. 336 s. ISBN 807235227X. info
 • Slovník spisovatelů. Edited by Martin Procházka - Zdeněk Stříbrný. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2003. 823 s. ISBN 8072771310. info
 • PECK, John a Martin COYLE. A brief history of English literature. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002. xiii, 353. ISBN 0333791770. info
 • PECK, Alexander M. a Eva PECK. Americká literatura : panorama of American literature. Illustrated by Antonín Šplíchal. 1. vyd. Dubisko: INFOA, 2002. 156 s. ISBN 8072402994. info
 • PECK, Eva a Alexander M. PECK. Anglická literatura : panorama of English literature. Illustrated by Antonín Šplíchal. 1. vyd. Dubicko: INFOA, 2002. 270 s. ISBN 8072402986. info
 • Čítanka pro II. ročník gymnázií. Edited by Josef Soukal. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 351 stran. ISBN 8072351834. info
 • SOUKAL, Josef. Literatura pro II. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 309 s. ISBN 80-7235-182-6. info
 • Slovník francouzsky píšících spisovatelů : Francie, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Kanada, Maghreb a severní Afrika, "Černá" Afrika, Libanon, oblast Indického a Tichého oceánu. Edited by Jaroslav Fryčer. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 759 s. ISBN 8072771302. info
 • Čítanka pro I. ročník gymnázií. Edited by Josef Soukal. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. 359 s. ISBN 8072351532. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. 683 s. info
 • KASACK, Wolfgang. Slovník ruské literatury 20. století. Translated by Jiří F. Franěk. Praha: Votobia, 2000. 622 s. ISBN 8072200844. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1. vyd. Praha: Velryba, 1999. 254 s. ISBN 8085860104. info
 • VANSPANCKEREN, Kathryn. Nástin americké literatury : Americká literatura (Variant.). [Praha]: Informační agentura Spojených států, 1999. 137 s. : i. info
 • BURIANOVÁ, Zuzana a Eduard HODOUŠEK. Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska : baskická literatura, galicijská literatura, katalánská literatura, portugalská literatura, španělská literatura. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 653 s. ISBN 8085983540. info
 • An outline of English literature. Edited by Pat Rogers. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. xiii, 501. ISBN 0192880780. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1, Od nejstarších písemných památek k osvícenství. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1998. 254 s. : i. ISBN 80-7108-171-X. info
 • HODOUŠEK, Eduard. Slovník spisovatelů Latinské Ameriky : Argentina, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Guatemala, Haiti, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Portoriko, Salvador, Surinam, Uruguay,. Edited by Eduard Hodoušek. První vydání. Praha: Libri, 1996. 588 stran. ISBN 8085983109. info
 • MACURA, Vladimír. Slovník světových literárních děl. 1, A - L. Praha: Odeon, 1988. 475 s. info
 • MACURA, Vladimír. Slovník světových literárních děl. 2, M - Ž. Praha: Odeon, 1988. 459 s. info
 • STŘÍBRNÝ, Zdeněk. Dějiny anglické literatury. 1 [Stříbrný, 1987]. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 414 s., př. info
 • STŘÍBRNÝ, Zdeněk. Dějiny anglické literatury. 2 [Stříbrný, 1987]. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 421-837 s. info
 • HIGH, Peter B. An outline of American literature. London: Longman, 1986. 256 s. ISBN 0582745020. info
 • An outline of English literature. Edited by G. C. Thornley - Gwyneth Roberts. New edition. Harlow: Longman, 1984. 216 s. ISBN 0582749174. info
Výukové metody
Samostatná četba, řízená diskuse, seminární práce.
Metody hodnocení
Slovní hodnocení, seminární práce.
Zápočet je udělen za aktivní účast, připravenost do semináře a za zpracování seminární práce o literárním díle k danému tématu.
Informace učitele
Každý semestr vybere vyučující z uvedených 24 témat 12. Studenti, kteří chtějí mít své portfolio znalostí ze světové literatury co nejširší, využijí opakovaný zápis tohoto předmětu. Přednáška by měla studenty motivovat k co největší snaze o rozšíření autentické čtenářské zkušenosti. Semináři předchází hodinová přednáška, docházka do ní je součástí docházky předmětu jako celku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je složen z přednášky (1 hodina) a semináře (2 hodiny).

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/UCJL12