DISM002 Analýza inscenace

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/6. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se věnuje aplikovanému výzkumu, v jehož rámci studenti spolu s pedagogem kooperují na zadaných dílčích úkolech, jejichž prostřednictvím jsou seznamováni s odbornou teatrologickou praxí přístupu k inscenaci a k její teatrologické analýze. Cílem kurzu je umožnit studentům na základě práce s konkrétním materiálem aplikovat své znalosti a připravovat se tak na budoucí praxi v oboru. Práce na základě symbolické analýzy počítá s přímým podílem studentů na konkrétním odborném teatrologickém výzkumu.

Předmět je určen magisterským studentům KDS a je pro ně povinný.
Seminář probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:
- popsat divadelní inscenaci;
- analyzovat jednotlivé složky inscenace;
- interpretovat témata a motivy inscenace na základě předchozí analýzy;
- definovat a zhodnotit tvůrčí prostředky, strukturu uměleckého artefaktu a jeho kulturní význam.
Osnova
 • Úvodní hodina
 • Výběr sledovaných inscenací
 • Četba teoretické literatury
 • Písemná analýza inscenace, diskuse nad texty
Literatura
  povinná literatura
 • PAVIS, Patrice. Divadelní slovník : [slovník divadelních pojmů]. Edited by Anne Ubersfeld - Daniela Jobertová. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2003. 493 s. ISBN 8070081570. info
  doporučená literatura
 • KELBL, Vladimír. Divadelní inscenace jako struktura. Edited by Artur Závodský. 1974. 149 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse
Metody hodnocení
Final essay (15000 - 18000 znaků). Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DISM002