EN

FF:JSB254 Jihosl. literatury 19. stol. - Informace o předmětu

JSB254 Jihoslovanský literární romantismus, realismus a moderna

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Pilch (přednášející)
Mgr. Pavel Pilch (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 D52
Předpoklady
Seminář je založen na četbě ukázek z reprezentativních dobových literárních děl, respektive důkladné a důsledně vyžadované domácí přípravě. Rozebírány budou výhradně texty, které byly přeloženy do češtiny. Studenti si dle své jazykové vybavenosti volí, zda si konkrétní dílo přečtou v originále nebo v překladu do češtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat přehled vývoje jihoslovanských literatur 19. a počátku 20. století v evropských souvislostech a ve srovnávací perspektivě. Studenti se na základě kontextuální analýzy reprezentativních dobových děl, přednášek a studijní literatury seznámí s dominantními rysy, vývojovými milníky a místními specifiky literárního romantismu, realismu a moderny v jihoslovanském prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována dobovému sepětí literatury a utváření národní identity jižních Slovanů.
Výstupy z učení
Absolvent získá přehled o nejvýznamnějších autorech a dílech formativního období vývoje moderních jihoslovanských literatur, na něž bude nahlížet v kontextu evropského romantismu, realismu a moderny. Dále též prohloubí své dovednosti analýzy a interpretace literárního textu a bude schopen vysvětlit a kriticky zhodnotit vznik, význam a úskalí koncepce národní literatury a její uplatnění v jihoslovanském prostředí během "dlouhého" 19. století (1789-1914).
Osnova
 • 1) Ve znamení jazyka a lidové slovesnosti: národní ideologie a utváření moderních jihoslovanských literatur
 • 2) Literární romantismus v evropském a jihoslovanském kontextu: definice, představitelé, komparace
 • 3) Vrcholná díla jihoslovanského literárního romantismu: analýza textů (Prešeren, Mažuranić, Njegoš, Botev, Miladinov)
 • 4) Literární realismus v evropském a jihoslovanském kontextu: definice, představitelé, komparace
 • 5) Vrcholná díla jihoslovanského literárního realismu: analýza textů (Tavčar, Šenoa, Kranjčević, Sremac, Domanović, Stanković, Nušić, Vazov, Konstantinov)
 • 6) Literární moderna v evropském a jihoslovanském kontextu: definice, představitelé, komparace
 • 7) Vrcholná díla jihoslovanské literární moderny: analýza textů (Cankar, Kette, Murn, Župančič, Matoš, Vojnović, Vidrić, Kamov, Dučić, Rakić, Ilić, Kočić, Javorov, Liliev, Debeljanov)
Literatura
  povinná literatura
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. 683 s. info
 • Slovník spisovatelů : Jugoslávie : srbská a černohorská, charvátská, bosensko-hercegovská, slovinská a makedonská literatura [19389]. Praha: Odeon, 1979. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník spisovatelů : Bulharsko. Praha: Odeon, 1978. info
 • KUDĚLKA, Viktor. Slovinská literatura. Díl 1. Brno: UJEP, 1975, s. 51–166.
 • ČERNÝ, Marcel, Alenka JENSTERLE-DOLEŽAL, Jarmila HORÁKOVÁ, Igor MIKUŠIAK, Milada K. NEDVĚDOVÁ, Jaroslav OTČENÁŠEK a Přemysl VINŠ. Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 475 stran. ISBN 9788073086466. info
 • PAVELKA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. 290 s. ISBN 8090160409. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
Výukové metody
Přednášky, domácí příprava, diskuse na seminářích. Seminář se zakládá na důsledné domácí přípravě (četba vybraných textů a jejich rozbor).
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu: pravidelná docházka a příprava z týdne na týden předpokládající důsledné prostudování zadané literatury; aktivní účast na seminářích. Ukončení se uskuteční formou ústního pohovoru o probírané látce a prostudované literatuře.
Navazující předměty
Informace učitele
Další doporučená literatura:
 • KMECL, Matjaž: Tisoč let slovenske literature: drugačni pogledi na slovensko literarno in slovstveno preteklost. Ljubljana 2004.
 • POGAČNIK, Jože: Slovenska književnost. Ljubljana 1998.
 • ZADRAVEC, Franc: Slovenska književnost. II, Moderna - ekspresionizem - socialni realizem. Ljubljana 1999.
 • Hrvatska književna enciklopedija I-IV. Zagreb 2010–2012.
 • Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Zagreb 2008.
 • MILOŠEVIĆ, Petar: Storija srpske književnosti. Beograd 2010.
 • DERETIĆ, Jovan: Kratka istorija srpske književnosti. Beograd 1987. Dostupné z: http://rastko.rs/knjizevnost/jderetic_knjiz/index.html
 • STALEV, Georgi: Makedonskata kniževnost 1800-1945, I del, Makedonskata literatura vo XIX vek. Skopje 2001.
 • STALEV, Georgi: Makedonskata kniževnost 1800-1945, II del, Prvata polovina na XX vek. Skopje 2003.
 • IGOV, Svetlozar: Kratka istorija na bălgarskata literatura. Sofija 1996.
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/JSB254