ARTS012 Kulturní konstrukce jinakosti

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Muras (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.43
Předpoklady
! PROGRAM ( B - ET_ )||( PROGRAM ( B - ET_ )&&( ARTS001 Úvod do kognitivních věd )||( ARTS002 Přístupy k poznání jazyka )||( ARTS003 Současná kultura )||( ARTS004 Homér a evropská lit. )||( ARTS005 Život v kyberprostoru )||( ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? )||( ARTS007 Nobelova cena )||( ARTS008 Argumentace a logika )||( ARTS009 ABC češtiny )||( ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší )||( ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse )||( ARTS013 Slovanské areály )||( ARTS014 Jak číst světovou literaturu. )||( ARTS015 Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu )||( ARTS016 Literární život univerzit )||( ARTS017 Život po smrti v evrop. umění )||( ARTS018 )||( ARTS019 Shakespeare a povaha lásky ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Cíle předmětu
Předmět se zabývá kulturní jinakostí, která se dotýká jedinců jako příslušníků vymezených sociálních skupin, jejich chování i způsobu života. Taková jinakost bude přiblížena na základě principů vzniku, diskurzívních praktik a subjektivních i objektivních principů jejich nositelů a tvůrců. V první tematické části se přednášky zaměří na problematiku vlastních identit vytvářených na základě různých principů (např. etnicity, třídy, komunity, jazyka, situačních sociálních skupin) a demonstrovaných specifickými formami chování. Druhý blok se bude zabývat vytvářením obrazu Jiných, ať již v mimoevropském prostoru, uvnitř Evropy i v rámci obyvatel českých zemí. Třetí část přednáškového cyklu obrátí svoji pozornost etnickou a jazykovou různorodost Evropy a regionální a sociální rozmanitost obyvatelstva českých zemí v minulosti demonstrovanou prostřednictvím vybraných kulturních forem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni základní orientace v kategoriích a pojmech, které jsou spjaty s principy kulturní jinakosti na širší bázi studia společnosti a její kultury. Absolvování předmětu studenty nasměruje k chápání principů kulturní jinakosti a tyto aspekty budou schopni popsat na konkrétních reáliích.
Osnova
 • 1. Úvod, kultura, kulturní konstrukce, odlišnost a její vnímání, My vs Oni
 • 2. Identita – její vnímání, prostředky
 • 3. Příklady stereotypů – evropské prostředí
 • 4. Příklady stereotypů – mimoevropské prostředí
 • 5. Příklady stereotypů – venkov vs město
 • 6. Příklady stereotypů – etnografické a etnické skupiny v českých zemích a jejich obraz
 • 7. Etnická a jazyková skladba Evropy a principy etnických procesů
 • 8. Regionální diferenciace na příkladech stavební kultury
 • 9. Regionální diferenciace na příkladech oděvní kultury
 • 10. Regionální diferenciace na příkladech zaměstnání
 • 11. Regionální diferenciace na příkladech folkloru
 • 12. Lidová a populární kultura
Literatura
  doporučená literatura
 • Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Edited by Lubomír Tyllner - Stanislav Brouček - Richard Jeřábek - Dušan Hol. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 634 s. ISBN 9788020414502. info
 • JANČÁŘ, Josef. Lidová kultura na Moravě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000. 373 s. ISBN 80-86156-31-1. info
 • Československá vlastivěda. D. 3, Lidová kultura. Praha: Orbis, 1968. info
Výukové metody
Přednášky, čtení, diskuze.
Metody hodnocení
Semestrální práce s diskuzí
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ARTS012