ARTS020 Digitální humanitní vědy

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Veronika Wölfelová (pomocník)
Garance
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 C11, kromě Po 13. 11.
Předpoklady
! PROGRAM ( B - ISK_ )||( PROGRAM ( B - ISK_ )&&( ARTS001 Úvod do kognitivních věd || ARTS002 Přístupy k poznání jazyka || ARTS003 Současná kultura || ARTS004 Homér a evropská lit. || ARTS006 The Fall of an Empire || ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu || ARTS008 Argumentace a logika || ARTS009 ABC češtiny || ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší || ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse || ARTS012 Kulturní konstrukce jinakosti || ARTS013 Slovanské areály || ARTS014 Jak číst světovou literaturu. || ARTS015 Mezi kulturou a přírodou || ARTS016 Literární život univerzit || ARTS017 Život po smrti v evrop. umění || ARTS018 || ARTS019 Shakespeare: umění a ctnost || ARTS021 Art and Culture in Cent.Europe || ARTS022 Proměny příběhů: mezi divadlem, filmem a muzikálem ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 140 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 51/140, pouze zareg.: 1/140, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/140
Cíle předmětu
Propedeutický kurz určený studentům všech oborů filozofické fakulty se zájmem o využití digitálních dat a technologií v humanitních oborech. Na kurz navazují oborové kurzy vypisované jednotlivými katedrami, které umožňují využití základních dovedností osvojených v tomto kurzu v konkrétním oborovém kontextu.

Cílem kurzu je seznámit studenty s oblastí digitálních humanitních věd a ukázat, co přinesly digitální technologie jednotlivým oblastem humanitních věd. Pozornost je věnována tomu, jak digitální technologie změnily vědecké postupy v různých humanitních oborech a a novým otázkám, na něž mohou odborníci díky uplatnění digitálních technologií nacházet odpovědi. Studenti se seznámí se základními technologiemi, osobnostmi a projekty, které zásadně ovlivnily oblast digitálních humanitních věd. Stěžejním cílem kurzu je seznámit studenty se základními postupy a nástroji pro práci s daty v humanitních oborech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- najít, stáhnout a předběžně zpracovat výzkumná data
- formulovat výzkumné otázky pro digitální výzkum
- navrhnout vhodný digitální nástroj pro zodpovězení výzkumných otázek
- uložit, opatřit metadaty a sdílet vlastní výzkumná data
- popsat změny ve vědeckém myšlení a bádání způsobené výpočetní a komunikační technikou
Osnova
 • 1. Digitální obrat v humanitních vědách (PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.)
 • 2. Digitalizace a zdroje digitálních dat (MgA. Michal Indrák, Ph.D)
 • 3. Digitální data, jejich získávání a čištění (Mgr. Jan Mayer)
 • 4. Metadata (RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.)
 • 5. Textová data a jejich zpracování (RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.)
 • 6. Obrazová data a jejich zpracování (doc Mgr. Jana Horáková, Ph.D.)
 • 7. Prostorová data a jejich zpracování (Mgr. Adam Mertel, Ph.D.)
 • 8. Zvuková data a jejich zpracování (prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.)
 • 9. Síťová analýza (doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.)
 • 10. Vizualizace dat (Mgr. Tomáš Marek)
 • 11. Publikování dat (Mgr. Ing. Jiří Marek)
 • 12. Archivace a ukládání dat (Mgr. Michal Konečný) Přesné pořadí přednášejících bude upřesněno na začátku semestru, v závislosti na časových možnostech jednotlivých přednášejících.
Literatura
 • BURDICK, Anne, Johanna DRUCKER, Peter LUNENFELD, Todd Samuel PRESNER a Jeffrey T. SCHNAPP. Digital_Humanities. Translated by David Vichnar. Vydání první. Praha: Academia, 2019. 191 stran. ISBN 9788020028655. info
 • Cultural heritage infrastructures in digital humanities. Edited by Agiatis Benardou - Erik Champion - Costis Dallas - Lorna M. Hughes. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xvii, 172. ISBN 9781472447128. info
 • Research methods for the digital humanities. Edited by Lewis Levenberg - Tai Neilson - David Rheams. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. xvii, 325. ISBN 9783319967127. info
 • Digital humanities in practice. Edited by Claire Warwick - Melissa M. Terras - Julianne Nyhan. First published. London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities, 2012. xix, 233. ISBN 9781856047661. info
 • Understanding digital humanities. Edited by David M. Berry. 1st pub. Houndmills: Palgrave, 2012. xviii, 318. ISBN 9780230292659. info
 • A companion to digital humanities. Edited by Susan Schreibman - Raymond George Siemens - John Unsworth. 1st pub. Malden: Blackwell, 2004. xxvii, 611. ISBN 9781405168069. info
Výukové metody
- Prezentace odborníků z různých oborů.

Prezentace v tomto semestru probíhají v online nástroji Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ancHDB4WG9zJEim6BwtRfmDyctxISn2NtOnl6jP2Kdfg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=375f4607-d509-4d17-af08-b8ca8a45f041&tenantId=11904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8

- Krátké aplikační úkoly v digitálních nástrojích
Osnovy, přednášky, úkoly i jejich odevzdání jsou přístupné v e-learningovém nástroji ELF:
https://elf.phil.muni.cz/22-23/course/view.php?id=262
Metody hodnocení
Na každé přednášce dostane student krátký úkol, bodovaný 1-5 body. K ukončení kurzu je třeba nasbírat 75% bodů z celkového počtu bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/ARTS020