ARTS014 Jak číst současnou světovou literaturu. Cesta napříč žánry.

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
! PROGRAM ( B - CJ_ )||( PROGRAM ( B - CJ_ )&&( ARTS001 Úvod do kognitivních věd || ARTS002 Přístupy k poznání jazyka || ARTS003 Současná kultura || ARTS004 Homér a evropská lit. || ARTS006 The Fall of an Empire || ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu || ARTS008 Argumentace a logika || ARTS009 ABC češtiny || ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší || ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse || ARTS012 Kulturní konstrukce jinakosti || ARTS013 Slovanské areály || ARTS015 Mezi kulturou a přírodou || ARTS016 Literární život univerzit || ARTS017 Život po smrti v evrop. umění || ARTS018 || ARTS019 Shakespeare a manželství || ARTS020 Digitální humanitní vědy || ARTS021 Art and Culture in Cent.Europe ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Jiné omezení: Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 20 zapsaných studujících.
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus se zaměří na významná a čtenářsky atraktivní díla světových autorů a na jejich analýzu prostřednictvím relevantních kritických metod.
Každá přednáška bude věnována vybranému autorovi a textu/textům, s jejichž úryvky se studenti budou moci předem seznámit v češtině.
Literární díla budou zasazena do kulturního a společenského kontextu a jejich následná analýza bude rozšířena o relevantní metodologický přístup (např. postkoloniální, kognitivní a feministická kritika, ekokritika, žánrovost textu).
Texty budou reprezentovat současné světové autory, žánry a umělecké styly (postmoderna, společensko-kritický román, postapokalyptická literatura, dystopie, hybridní žánry, fantasy apod.). V JS 2021 se výrazněji zaměřujeme na díla spekulativní literatury v širším slova smyslu, na science fiction a fantasy (viz osnova).
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu:
Studenti získají přehled o současné světové literatuře.
Studenti se naučí samostatně používat adekvátní metody analýzy, interpretace a hodnocení literárního textu a posoudit jejich přínosy i limity.
Zároveň se naučí rozpoznávat kulturní specifika dané národní literatury a jejich roli v literární komunikaci.
Studenti budou schopni reflektovat vlastní četbu, respektive své čtenářské preference.
Osnova
 • Ursula K. Le Guinová - Levá ruka tmy (Kroniky Západního pobřeží, Vyprávění)
 • Terry Pratchett - Úžasná Zeměplocha
 • Johanna Sinisalo - Ne před slunce západem (Jádro slunce)
 • Michel Faber - Kniha zvláštních nových věcí
 • Margaret Attwoodová - Příběh služebnice (The Testaments)
 • Ursula K. Le Guinová: Zeměmoří
 • Peter S. Beagle - Poslední jednorožec
 • Robert Jackson Bennett - Zázračná města (trilogie)
 • Muriel Barberyová: S elegancí ježka
 • Ann Leckieová - Impérium Rádč (trilogie)
Literatura
 • ATTEBERY, Brian: 2014 Stories about Stories: Fantasy and the Remaking of Myth (Oxford: Oxford University Press)
 • DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae; 433. ISBN 978-80-210-7871-0. Digitální knihovna FF MU info
 • MENDLESOHN, Farah a Edward JAMES. A short history of fantasy. Rev. and updated ed. Faringdon: Libri, 2012. 285 s. ISBN 9781907471667. info
 • The Cambridge companion to fantasy literature. Edited by Edward James - Farah Mendlesohn. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. xxiv, 268. ISBN 9780521728737. info
 • TOLKIEN, J. R. R. Netvoři a kritikové a jiné eseje. Translated by Jan Čermák. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Argo, 2006. 266 s. ISBN 8072037889. info
 • Speculations on speculation : theories of science fiction. Edited by James Gunn - Matthew Candelaria. Lanham: Scarecrow Press, 2005. xix, 374. ISBN 081084902X. info
 • The Cambridge companion to science fiction. Edited by Edward James - Farah Mendlesohn. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xxvii, 295. ISBN 9780521016575. info
 • The encyclopedia of science fiction. Edited by John Clute - Peter Nicholls - Brian M. Stableford - John Grant. 1st pub. London: Orbit, 1993. xxxvi, 137. ISBN 1857231244. info
 • ATTEBERY, Brian. Strategies of fantasy. Bloomington: Indiana University Press, 1992. xiv, 152. ISBN 0253310709. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse v hodině, analýza textů.
Metody hodnocení
Udělení zápočtu je podmíněno odevzdáním portfolia úkolů zadaných v průběhu semestru - sepsaní eseje a účast ve vzájemném hodnocení.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.