CJBB138 Stará čeština

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Bromová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 G25, kromě St 15. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen přečíst a přepsat texty z různých období vývoje českého jazyka a zároveň jim porozumět. Informace získané v teoretické části výuky bude schopen aplikovat na konkrétní jazykový materiál: rozpozná typ pravopisu, dokáže popsat jeho charakteristické rysy a časové rozpětí jeho užívání; na základě nabytých znalostí o vývoji hláskosloví a tvarosloví dokáže konkrétní text časově a stylově zařadit a své rozhodnutí podložit kvalifikovanými argumenty. Bude schopen odhalit i případné nářeční rysy textu. Osvojí si znalost vývoje českých hlásek a tvarosloví v různých vývojových obdobích, to vše na pozadí svých znalostí současné češtiny. Naučí se využívat základní příručky k problematice staré češtiny a jejího vývoje, včetně elektronických lexikografických zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - přečíst a přepsat texty z různých období vývoje českého jazyka; - rozpoznat typ pravopisu; - zařadit text stylově a časově; - odhalit nářeční rysy textu.
Osnova
 • 1. Základní pojmy: stará čeština, periodizace vývoje češtiny.
 • 2. Práce se staročeskými slovníky: vyhledávání.
 • 3. Transliterace a transkripce.
 • 4. Slovesný systém ve staré češtině.
 • 5. Deklinační systém ve staré češtině.
 • 6. Vývoj hláskosloví od konce 10. století až do současnosti.
 • 7. Systémy českého pravopisu.
Literatura
  neurčeno
 • PLESKALOVÁ, Jana. Stará čeština pro nefilology. Brno: Vydavatelství MU, 2001. 149 s. ISBN 80-210-2733-9. info
 • BĚLIČ, Jaromír, Adolf KAMIŠ, Karel KUČERA a Václav KŘÍSTEK. Malý staročeský slovník. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s. URL info
 • ŠLOSAR, Dušan. Stará čeština pro archiváře. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1971. 119 s. info
Výukové metody
Výklad vyučujícího o teorii, aplikace teoretických znalostí formou cvičení, využití e-learningového systému (Elf) - domácí úkoly studentů na každou hodinu, využití elektronických zdrojů (Vokabulář webový).
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a práce s textem. Studenti jsou povinni odevzdávat elektronickou formou úkoly a získat za ně minimálně 80 % bodů (viz elektronická opora kurzu v e-learningu). Zkouška probíhá písemnou formou.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf3/
Předmět nahrazuje dosavadní předměty Stará čeština vypisované pod kódy AR2A24z a PV1A12.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět si nezapisují studenti, kteří absolvovali předmět Stará čeština pod kódem PV1A12 a AR2A24z.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJBB138