LIKOT05 Teorie kulturních areálů

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
LIKOT01 Komparatistika a genologie || FASDT01 Jihovýchodní Evropa || FASDT02 Areál střední Evropa || FASDT03 Areál východní Evropa
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doktorand získá přesnější představu o obsahu areálových studií a o svbětových a evropských kulturních areálech (západní Evropa, Skandinávie, Balkán, střední Evropa, východní Evropa, Mediterán). Bude mít představu o multidisciplinaritě areálových studií a metodách poznávání kulturního areálu spolu s informacemi o diachronii a synchronii jednotlívých areálů.
Výstupy z učení
Doktorand bude mít znalosti o metodologii areálových studií a o současných světových, ale zejména euroamerických kulturních areálech, o jejich dějinách, ekonomice, politice, jazyku, kultuře, literatuře, politickém systému a současném stavu.
Osnova
 • 1) Koncepce areálových studií, evropská studia a střední Evropa 2) Různé chápání areálových studií, filologicko-areálová studia 3) Světové kulturní areály 4) Evropské kulturní areály v jejich diachronii a synchronii 5) Koncepce střední Evropy, střední Evropa jako duchovní prostor, východní Evropa a Balkán, západní Evropa a Skandinávie 6) Slovanský kulturní areál 7) Vztahy areálových studií a jejich oborová struktura 8) Struktura kulturního areálu 9) Areál jako jazyková, literární a umělecká entita 10) Prameny a utváření metodologie areálových studií
Literatura
  povinná literatura
 • Dorovský, I.: Balkánské meziliterární společenství. Brno 1993.
 • POSPÍŠIL, Ivo. Areál a filologická studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 154 s. ISBN 9788021064713. URL info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa a Slované : (problémy a osobnosti). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006. 246 s. ISBN 8021041749. info
  doporučená literatura
 • Literární věda a teritoriální studia. Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2014.
 • Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech. Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice IV. Editoři: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Ústav slavistiky FF MU, Brno 2003.
 • Hodža, M.: Federácia v strednej Európe a iné štúdie. Bratislava 1997
 • Central Europe: Substance and Concepts. Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Central European Studies, Nitra 2015.
 • Ďurišin, D. a kolektiv: Osobitné medziliterárne spoločenstvá I-VI. Bratislava 1987-1993.
 • Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Brněnské texty k slovakistice VI. Eds.: Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Slavistická společnost Franka Wollmana a Ústav slavistiky FF MU, Brno 2004.
 • Comparative cultural studies in central Europe. Edited by Ivo Pospíšil - Michael Moser. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 203 s. ISBN 8021033746. info
Výukové metody
přednáška, seminář, konzultace, diskuse, workshopy
Metody hodnocení
vypracování seminární práce, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/LIKOT05