SUK006 Kompendium pro učitele

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
18/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 15:00–16:40 B2.43, Pá 13. 3. 15:00–16:40 B2.43, Pá 27. 3. 15:00–16:40 B2.43, Pá 24. 4. 15:00–16:40 B2.43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/110, pouze zareg.: 0/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/110
Mateřské obory/plány
předmět má 97 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Kompendium pro učitele je věnován základním otázkám výchovy a vzdělávání na pozadí nejnovějších trendů a současných problémů školství. Záměrem kurzu je zprostředkovat stávající porozumění a přehled o současné podobě procesů ovlivňujících situaci ve školství a ve školách a také motivovat ke studiu učitelství. Ve výuce bude kladen důraz na formy aktivního a otevřeného učení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) Zorientovat se v soudobých pedagogických tématech, týkajících se učitelství.
b) Sledovat nové trendy ve školství.
c) Uplatňovat ve své praxi poznatky nabyté v rámci Kompendia.
d) Diskutovat palčivé otázky českého školství za použití relevantních argumentů a výsledků výzkumu.
Osnova
 • Osnova pro semestr 2018:
 • Historické podoby školy a práce učitele: Socialistické školství a jeho dědictví
 • Komunikace ve škole: Dialogické vyučování jako moderní způsob vedení výukové komunikace
 • Inkluzivní vzdělávání: Co inkluze dala a vzala
 • Digitální technologie ve vzdělávání: Od nadšení ke kritice a zpět
 • Mezigenerační učení mezi učiteli
 • Přestupy žáků mezi školami: Proč žáci mění školy?
 • Styly vedení ředitele: Který ředitel je učitelského sboru oblíben?
 • Specifika učení se v e-learningovém prostředí: Podvádění v e-learningovém prostředí
 • Vzdělávání dětí migrantů: Norská inspirace a Česká realita;
 • Čtenářská gramotnost: Co to je a lze se tomu naučit?;
 • Žákovské hodnocení výuky: Proč je čeština lepší než fyzika?;
 • Kreativita: Podporuje dnešní škola kreativitu žáků?;
Literatura
Výukové metody
Přenáška je vždy spojena se seminární částí, kde se předpokládá aktivní zapojení studentů do výuky.
Metody hodnocení
Písemný test s pěti otevřenými otázkami z témat probíraných při prezenční výuce. Otázky mají za účel prověřit porozumění dané látce, schopnost aplikovat poznatky na podobnou oblast a schopnost kriticky posoudit jednotlivé teorie. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat nejméně 66 bodů z maximálního počtu bodů v testu, tedy 100 bodů.
Informace učitele
Na výuce se podílí přední experti na vybraná témata z Ústavu pedagogických věd FF MU.
Osnova předmětu se každoročně proměňuje podle toho, jaké pedagogické či učitelské téma se dostává do popředí pedagogického výzkumu a odborných debat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SUK006