ŠEĎOVÁ, Klára. Humor ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 189 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 412. ISBN 978-80-210-6205-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Humor ve škole
Název anglicky School humor
Autoři ŠEĎOVÁ, Klára (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 189 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 412, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Digitální knihovna FF
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00068454
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6205-4
Klíčová slova česky humor; škola; žáci; učitelé
Klíčová slova anglicky humor; school; pupils; teachers
Štítky Munipress, rivok, RIVZ
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., učo 36179. Změněno: 25. 4. 2014 14:41.
Anotace
Publikace je věnována fenoménu humoru ve školním prostředí. Přináší výsledky původního empirického šetření založeného na narativní analýze písemných vyprávění žáků a učitelů 2. stupně základní školy. Kniha popisuje typické motivy a zápletky školního humoru a detailně se věnuje jeho funkcím. Ačkoli se předpokládá, že humor může facilitovat proces učení, realizovaný výzkum dokládá, že těžiště jeho fungování je v oblasti sociálních vztahů. Humor má na jedné straně potenciál harmonizovat vztahy ve skupině a posilovat solidaritu, na druhé straně může sloužit jako útočná zbraň v mocenských potyčkách a vyjednáváních. V publikaci se dále tematizuje fakt, že humor je významným prostředkem, který žákům umožňuje zvládat nároky, jež na ně škola klade, a vyrovnávat se s některými institucionálními rysy školy, především s nudou a opresivní autoritou dospělých. Na pozadí uvedených zjištění se řeší otázka, zda humor narušuje a zpochybňuje tradiční školní postupy a mechanismy, či naopak přispívá k jejich udržení. Kniha obsahuje řadu autentických ukázek, které čtenářům umožňují udělat si představu o tom, jaká je podoba humoru v současné české škole.
Anotace anglicky
The publication is devoted to the phenomenon of humor in school environment. It presents results of original empirical research based on narrative analysis of written narratives provided by pupils and teachers from lower secondary schools. The book describes typical motives and plots of school humor and studies its functions in a detail. Although it is assumed that humor can facilitate process of learning, the realized research shows that the center of its operation is in the field of social relations. On one hand humor has a potential to harmonize relationships within the group and to strengthen solidarity, on the other hand it can serve as an offensive weapon in power struggles and negotiations. The publication also discusses the fact that humor is an important instrument that enables pupils to cope with demands the school imposes on them and to deal with some institutional features of the school, especially with boredom and oppressive authority of adults. Against the background of these findings is answered the question whether humor disrupts and challenges the traditional school procedures and mechanisms or conversely contributes to their maintenance. The book contains a number of authentic examples which allow readers to get an idea about the form of humor in a contemporary Czech school.
VytisknoutZobrazeno: 21. 2. 2024 22:46