Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU a Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada. 258 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2. 2014.

  2013

  1. VALEEVA, Karina. Adaptační strategie ruských studentů na vysokých školách v České republice. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti" 2013. 2013.
  2. NOVOTNÝ, Petr, Lucie CHALOUPKOVÁ, Michaela ZEDNÍKOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Adult education : trends and issues II. Brno; 2013. 2013.
  3. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Akční výzkum výukové komunikace. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
  4. DOLNÍK, Peter. Ako sa z výskumníka stáva domorodec a z domorodca zase výskumník. Ako sa (ne)robí výskum vo vlastnej sociálnej skupine. In Pavlásek, Michal; Nosková, Jana. Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita. s. 63-75. ISBN 978-80-210-6480-5. 2013.
  5. JUHAŇÁK, Libor. Analytika učení a dolování dat v oblasti e-learningu. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
  6. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Co přispívá k duševní pohodě vysokoškoláků? In věda.muni.cz. Brno: Masarykova univerzita. 1 s. ISSN 1805-9759. 2013.
  7. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Creation of citizen identity and furthering the civic role through career guidance? In Career counselling: a human or a citizen's right? Conference of the International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG). 2013.
  8. ERČULJ, Justina, Andrej SAVARIN, Eric VERBIEST, Paul MAHIEU, Kristina MALMBERG, Torbjörn HORTLUND, Milan POL, Bohumíra LAZAROVÁ, Signe NEIMANE a Agnis GLEIZUPS. Developing leadership capacity for data-informed school improvement. In ENIRDELM 2013. Educational leadership: bridging the gap(s) between theory and practice: Portorož, Slovenia, 19.-21. September. 2013.
  9. TEPLÁ, Michaela. Domácí vzdělávání jako předmět empirického výzkumu. In X. ročník mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oboru Pedagogika: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X., Olomouc, 27. listopadu 2013. 2013.
  10. OPLOCKÁ, Veronika. Education in Developing Countries through the Eyes of Volunteers Participating in the Foreign Educational Internships. In The European Conference on Educational Research ECER 2013 "Creativity and Innovation in Educational Research", Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
  11. SUDICKÝ, Petr, Lenka BELÁŇOVÁ, Libor JUHAŇÁK a Filip BENČO. Echo-Assignment: A New Module for Tutored Text Production and Work Revision. In iMoot 2013. 2013.
  12. SUDICKÝ, Petr, Lenka BELÁŇOVÁ, Libor JUHAŇÁK a Filip BENČO. Echo-Assignment: A New Module for Tutored Text Production and Work Revision [online presentation]. In iMoot 2013. 2013.
  13. JUHAŇÁK, Libor a Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I. Proceedings of INTED2013 Conference. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED). s. 3453-3462. ISBN 978-84-616-2661-8. 2013.
  14. JUHAŇÁK, Libor a Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning. In INTED 2013: 7th International Technology, Education and Development Conference. ISBN 978-84-616-2660-1. 2013.
  15. JUHAŇÁK, Libor a Petr SUDICKÝ. Enhancing Student Collaboration and Teamwork: Theoretical and Practical Issues of Virtual Project-based Collaborative Learning [presentation]. In INTED 2013: 7th International Technology, Education and Development Conference. 2013.
  16. ZOUNEK, Jiří. E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů. Řízení školy: Speciál pro střední školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, roč.10, č. 1, s. 15-17. ISSN 1214-8679. 2013.
  17. ŠIMÁNĚ, Michal. Everyday life in Czech elementary minority school in the First Czechoslovak Republic in 1918-1938. In The European Conference on Educational Research ECER 2013 "Creativity and Innovation in Educational Research", Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
  18. ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Heads in the Cloud: Pros and Cons of Online Learning. In Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies. s. 58-63. ISBN 978-80-86302-45-4. 2013.
  19. ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Heads in the Cloud: Pros and Cons of Online Learning [presentation]. In DisCo 2013: New technologies and media literacy education. 2013.
  20. POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Lenka HLOUŠKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Headteachers’ professional careers: a Czech perspective. International Journal of Management in Education. Inderscience Publishers, Vol. 7, No. 4, s. 360–375. ISSN 1750-385X. doi:10.1504/IJMIE.2013.056641. 2013.
  21. ŠEĎOVÁ, Klára. Humor ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 189 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 412. ISBN 978-80-210-6205-4. 2013.
  22. TRNKOVÁ, Kateřina, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Inclusive education - a challenge for organizational learning in schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
  23. LAZAROVÁ, Bohumíra. Inclusive Education in the Czech Republic. In 35th International School Psychology Association Conference, 17-20 July 2013, Porto, Portugal. 2013.
  24. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Informální učení v kariéře žen. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, roč. 23, č. 3, s. 342-363. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-3-342. 2013.
  25. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Milan POL. Inkluze ve vzdělávání optikou mezinárodních dokumentů. In Bartoňová, Miroslava; Vítková, Marie et al. Vzdělání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu = Education focusing on inclusive didactics and teaching pupils with special educational needs in mainstream schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 15-30. ISBN 978-80-210-6678-6. 2013.
  26. NOVOTNÝ, Petr. Intergenerational Learning and Age management. In European Master in Adult Education (EMAE) Camp 2013: Adult education - trends and issues, Brno, Czech Republic, 29th August – 3rd September 2013. 2013.
  27. SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Internal setting and organizational learning in schools. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 18, č. 4, s. 75-92. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-5. 2013.
  28. LAZAROVÁ, Bohumíra. Intervence školních psychologů - mezi zkušeností a vědou. In Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, Zlín, 30.-31.8.2013. 2013.
  29. ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478. 2013.
  30. ZOUNEK, Jiří. Josef Dvořáček 1893 – 1948. Universitas: revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, roč. 45, č. 1, s. 54-55. ISSN 1211-3387. 2013.
  31. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Když se školy učí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 196 s. ISBN 978-80-210-6130-9. 2013.
  32. BÍLÁ, Martina. Kompetenční modely ve vzdělávání dospělých - praktické srovnání. In (Ne)vzdělanost v praxi, Olomouc, 10.-11. září 2013. 2013.
  33. BÍLÁ, Martina. Kompetenční modely ve vzdělávání dospělých - praktické srovnání. Andragogika. Praha: Academia Economia, roč. 16, č. 1, s. 10-12. ISSN 1211-6378. 2013.
  34. TRNKOVÁ, Kateřina a Dana KNOTOVÁ. Koncept komunitních škol a málotřídky - inspirace nebo realita? Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, roč. 137, č. 4, s. 23-27. ISSN 0323-0449. 2013.
  35. ŠVAŘÍČEK, Roman. Konec pedagogiky: kritický esej. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 18, 2-3, s. 55-72. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-2-3-4. 2013.
  36. SLEZÁČKOVÁ, Alena. La psicologia positiva nella Republica Ceca : ricerca, insegnamento e applicazioni. In Newsletter di Psicologia Positiva. Milano: Società Italiana di Psicologia Positiva, 2013.
  37. NOVOTNÝ, Petr. Learning across Generation: Intergenerational Learning at the Workplace. In International Course of Lectures 2013/2014: Lifelong Learning: University Duisburg, Essen, Germany. 2013.
  38. LAZAROVÁ, Bohumíra. L'éducation inclusive des éleves socialement défavorisés en République tcheque: les barrieres, les meilleures pratiques et les défis pour les écoles. In 23eme Congres de l'AFPEN, Nice, France, 26-28 septembre 2013. 2013.
  39. RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a výzkumné přístupy. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti: XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu, Olomouc, 16.–18. září 2013. 2013.
  40. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Veronika KOUTNÁ a Jiří ŽOUDLÍK. Mezinárodní konference pozitivní psychologie v České republice : sborník abstraktů : CPPC 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 96 s. ISBN 978-80-210-6235-1. 2013.
  41. ZOUNEK, Jiří, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jana VEJVODOVÁ. Modern technology and university students. In Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. DisCo 2013: New technologies and media literacy education: 8th conference reader DisCo 2013. Praha: Center for Higher Education Studies. s. 181-187. ISBN 978-80-86302-45-4. 2013.
  42. NOVOTNÝ, Petr a Roman ŠVAŘÍČEK. Nemíchejme politiky, výzkumníky a praktiky: rozhovor s Lejfem Moosem. In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita. s. 97-104. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-1-6. 2013.
  43. ŠVAŘÍČEK, Roman a Milan POL. O hledání začátku a nalézání nejednoznačnosti. Brno: Masarykova univerzita. s. 5-9. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-2-3-1. 2013.
  44. SPURNÁ, Michaela. Očekávaný průvodce etickou výchovou (recenze). Brno: Masarykova univerzita. 2 s. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, 2013, roč. 138, č. 1. ISSN 0323-0449. 2013.
  45. ZOUNEK, Jiří. Online technologie v dnešní škole. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, roč. 10, č. 3, s. 21-23. ISSN 1214-8679. 2013.
  46. ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti", 16.-18. září 2013, Ústí nad Labem. 2013.
  47. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Organizational learning in Czech schools explored. In Asku, Mualla; Sabanci, Ali; Aksu, Türkan. Educational leaders as change agents: meeting an uncertain future: proceedings of the 21th Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), Antalya, Turkey, 27th - 29th September 2012. Ankara: Akdeniz University, Faculty of Education. s. 187-197. ISBN 978-605-4483-15-0. 2013.
  48. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Positive education : Principles and contribution to the prevention of socially pathological phenomena at school. In Miłkowska, Grazyna. Prevention in School - Prevention in Education. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. s. 152-168. International Forum for Education ; No. 2(4). ISBN 978-83-7780-750-7. 2013.
  49. KOLÁŘ, Jan. Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita. 260 s. ISBN 978-80-210-6297-9. 2013.
  50. OPLOCKÁ, Veronika. Proces dozrávání a proměna hodnot u studentů, účastnících se vzdělávacích dobrovolných stáží v rozvojových zemích. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti", 16.-18. září 2013, Ústí nad Labem. 2013.
  51. ŠEĎOVÁ, Klára. Pupils’ humour directed at teachers: its types and functions. Educational Studies. England: Routledge, Taylor & Francis, roč. 39, č. 5, s. 522-534. ISSN 0305-5698. doi:10.1080/03055698.2013.801770. 2013.
  52. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK a Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I. Proceedings of ICERI2013 Conference. Seville: International Association of Technology, Education and Development (IATED). s. 4432-4442. ISBN 978-84-616-3847-5. 2013.
  53. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK a Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing. In ICERI2013: 6th International Conference of Education, Research and Innovation. ISBN 978-84-616-3849-9. 2013.
  54. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK a Jakub CHROMEC. Putting the Pencil Down: Selected Issues of Web-based Language Testing [presentation]. In ICERI2013: 6th International Conference of Education, Research and Innovation. 2013.
  55. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Reflections of Person-Centred Approach and Client-Centred Therapy in Positive Psychology and Psychotherapy. In Srivastava, S. K.; Singh, Nayanika; Kant, Shivani. Psychological Interventions of Mental Disorders. 1st ed. New Delhi: Sarup Book Publishers. s. 294-314. ISBN 978-81-7625-911-8. 2013.
  56. TRNKOVÁ, Kateřina a Silvie KUČEROVÁ. Rural Schools Spatial Development in Czechia? Parallel, Phase Delay or Alternative to the West? In Rural Schools Research through Europe, Prague (Czechia), June 28–29, 2013. 2013.
  57. SLEZÁČKOVÁ, Alena. S přípravou na spokojené stáří můžeme začít již dnes. In Rovné příležitosti do firem. Praha: Gender Studies. 2 s. ISSN 1802-7202. 2013.
  58. ŠVAŘÍČEK, Roman. Sedm pravidel kognitivně náročné výuky. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, roč. 138, č. 1, s. 11-17. ISSN 0323-0449. 2013.
  59. PEVNÁ, Kateřina a Veronika VAŇKOVÁ. Sociální kontext jako výzva pro pedagogiku volného času. In 9. konference o výchově a volném čase, Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času, Olomouc, 13.-14. 6. 2013. 2013.
  60. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Stigma základního vzdělání? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: "Hranice normality", Olomouc, 21.-22. 1. 2013. 2013.
  61. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Support for organizational learning in Czech basic schools. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier. s. 302-307. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.194. 2013.
  62. VACKOVÁ, Michaela. Syndrom vyhoření u pedagogů středních škol. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti", 16.-18. září 2013, Ústí nad Labem. 2013.
  63. CHALOUPKOVÁ, Lucie a Petr NOVOTNÝ. Teachers learning across generations. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
  64. ŠVAŘÍČEK, Roman. Teorie a principy kvalitativního výzkumu. In Seminář kvalitativního výzkumu. 2013.
  65. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jiřina Liliana DOUBKOVÁ. The Role of Connectedness to Nature in Adolescents’ Quality of Life. Journal of Indian Health Psychology. New Delhi, India: Global Vision Publishing House, roč. 7, č. 2, s. 33-47. ISSN 0973-5755. 2013.
  66. FRIEDMANN, Zdeněk a Bohumíra LAZAROVÁ. The specific features of professional aspirations of pupils with special educational needs in Czech basic schools. In Odabasi, Hatice Ferhan. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier. s. 296-301. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.09.193. 2013.
  67. JUHAŇÁK, Libor. Tvorba a využití Drag & Drop otázek v Moodle testech. In Počítač ve škole: 10. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol, Nové Město na Moravě, 26.–28. března 2013. 2013.
  68. ZOUNEK, Jiří. Učení digitální generace jako výzva pro pedagogický výzkum. In Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum: cyklus přednášek. 2013.
  69. SPURNÁ, Michaela. Učitel - žák; učitelka - žačka = pozitivnější vnímání etické výchovy? In Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno. s. 26-29. ISSN 0323-0449. 2013.
  70. CHALOUPKOVÁ, Lucie a Petr NOVOTNÝ. Učitelé učící se napříč generacemi: koncept a výzkumné přístupy. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti", 16.-18. září 2013, Ústí nad Labem. 2013.
  71. CHALOUPKOVÁ, Lucie. Úloha reflexe v procesu zrání mentora. In Zkušenost – reflexe – učení: konference Akademického centra osobnostního rozvoje, Brno, 5.-6. března 2013. 2013.
  72. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL, Martin SEDLÁČEK, Bohumíra LAZAROVÁ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Uncovering the Organizational Learning Capacity in Schools. In The European Conference on Educational Research ECER 2013: Creativity and Innovation in Educational Research, Istanbul, Turkey, 9-13 September 2013. 2013.
  73. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills. In Gómez Chova, Luis; López Martínez, A.; Candel Torres, I. Proceedings of EDULEARN13 Conference. Barcelona: International Association of Technology, Education and Development (IATED). s. 1055-1062. ISBN 978-84-616-3822-2. 2013.
  74. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills. In EDULEARN13: 5th International Conference on Education and New Learning Technologies. ISBN 978-84-616-3823-9. 2013.
  75. SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Lenka BELÁŇOVÁ a Filip BENČO. Using E-Learning in Humanities Education: A New Moodle Module for Scaffolding the Development of Student Writing Skills [presentation]. In EDULEARN13: 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 1-3 July 2013. 2013.
  76. SLEZÁČKOVÁ, Alena a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Vybrané souvislosti prožívaného štěstí na vzorku české populace. In Slezáčková, Alena. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice : sborník příspěvků : Brno 23.-24.5.2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 5-10. ISBN 978-80-210-6575-8. 2013.
  77. RABUŠICOVÁ, Milada. Význam mezigeneračního učení v rodině. In XII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice "Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti", Praha, 21. října 2013. 2013.
  78. BILÍK, Jan. Vzdělávací politika a další vzdělávání pedagogických pracovníků. In Danielová, Lenka; Linhartová, Dana; Schmiedová, Kateřina. ICOLLE 2013: 5. ročník mezinárodní konference celoživotního vzdělávání: 17.9.-18.9.2013, Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně. s. 45-54. ISBN 978-80-7375-825-7. 2013.
  79. OPLOCKÁ, Veronika. Vzdělávání v rozvojových zemích očima studentů účastnících se zahraničních dobrovolnických vzdělávacích stáží. In Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka, Brno, 18.-19. dubna 2013. 2013.
  80. DOUBKOVÁ, Jiřina Liliana, Alena SLEZÁČKOVÁ a Tatiana MALATINCOVÁ. Vztah člověka k přírodě v souvislosti s mírou smysluplnosti a spokojenosti se životem. In Slezáčková, Alena. 1. Konference pozitivní psychologie v České republice : sborník příspěvků : Brno 23.-24.5.2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 106-114. ISBN 978-80-210-6575-8. 2013.
  81. ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. Walking the Thin On-line: Advantages and Disadvantages of Using E-learning Solutions from Three Different Points of View [presentation]. In Trends and Issues in Adult Education. 2013.
  82. OPLOCKÁ, Veronika. Zisky a ztráty studentů, účastnících se vzdělávacích dobrovolných stáží v rozvojových zemích. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X. Olomouc, 27.-28. listopadu 2013. 2013.
  83. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Veronika OPLOCKÁ a Michaela VACKOVÁ. Zkušenostně reflektivní učení v řízených praxích v rámci oboru Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. In Zkušenost – reflexe – učení: konference Akademického centra osobnostního rozvoje, Brno, 5.-6. března 2013. 2013.
  84. LAZAROVÁ, Bohumíra. Zpráva z jednání stálé komise EFPA Psychology in Education. In Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii, FHS UTB a AŠP, Zlín, 30.-31.8.2013. 2013.
  85. LAZAROVÁ, Bohumíra. Zpráva z konference: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii. Praha. 1 s. Čtvrtletní zpravodaj Českomoravské psychologické společnosti; č. 95. 2013.
  86. VALEEVA, Karina. Zvládání vstupního šoku ruskými studenty na českých vysokých školách. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů X., Olomouc, 27.-28. listopadu 2013. 2013.

  2012

  1. TRNKOVÁ, Kateřina. Přechod mezi prvním a druhým stupněm: utajený mezník? In Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita. s. 139-144. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-10. 2012.
  2. KAMENICKÁ, Renata. Zooming in on what Tymoczko has enlarged: English-to-Czech literary translation and the holistic approach to translation culture. In Gromová, Edita; Kusá, Mária. Preklad a kultúra 4. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta. s. 171-183. ISBN 978-80-558-0143-8. 2012.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 4. 2024 16:20