RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe
Autoři RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 298 s. 2016.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8460-5
Štítky Munipress, munipress-propagace
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 3. 3. 2017 15:48.
Anotace
Mezigeneračnost je jedním z nejpřirozenějších aspektů učení, jež nás provází po celý život. Jsme zvyklí, že mezi učícím se a tím, kdo učí, je často výraznější věkový rozdíl. Obecně se předpokládá, že právě tento rozdíl zajistí dostatek informací, podnětů a zkušeností, jež mohou učícího se obohatit. V této knize se snažíme tuto „samozřejmost“ mezigeneračního učení zproblematizovat. Ukazujeme, že učební situace, v nichž se setkávají lidé z odlišných generací, jsou specifické v řadě ohledů: z hlediska obsahů učení, aktivity jednotlivých aktérů při poskytování a přijímání učebních podnětů, různorodostí učebních situací a příležitostí k nim. Aktéři mezigeneračního učení musí čelit různým výzvám, ale zároveň si mohou odnášet specifické benefity. Tuto specifičnost rozkrýváme v rovině teoretické, ale zejména empiricky výzkumem mezigeneračního učení v různých sociálních prostředích: ve škole, na pracovišti a v komunitách.
Anotace anglicky
Intergenerationality is one of the most natural aspects of learning, which stays with us for all of our lives. The age difference between the learner and the person teaching feels natural. The general assumption is that this age difference will guarantee a sufficiency of information, stimuli and experience which the learner will be able to profit from. This volume is trying to problematize this “natural feel” of intergenerational learning. We are showing that learning situations in which people from different generations encounter one another are specific in many respects: by learning contents, by types of activity of the individual participants while providing and accepting learning stimuli, by the variety of learning situations and opportunities. The book explores at the theoretical level and also by empirical research of intergenerational learning across social environments: in school, in the workplace, and in communities.
VytisknoutZobrazeno: 2. 3. 2024 07:25