KSCX04 Moderní čínština pro neoborové studenty IV

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Qianshu Xia (cvičící)
Bc. Lucia Mydliarová (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Lucia Mydliarová
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 D51
Předpoklady
KSCX03 Čínština pro nesinology III
KSCX03
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen použít znalosti získané v předcházejících jazykových kurzech při četbě neznámého textu; důraz bude kladen na porozumění větné skladby a soustavné budování slovní zásoby.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen použít znalosti získané v předcházejících jazykových kurzech při četbě neznámého textu; důraz bude kladen na porozumění větné skladby a soustavné budování slovní zásoby.
Osnova
 • 1.-2. text: "Xi yifu de xuewen"
 • - gramatický výklad,lexikální výklad, procvičování 3.-4. text: "Zai zhongguo lifa"
 • - gramatický výklad,lexikální výklad, procvičování 5.-6. text: "Yijian de biaoda"
 • - gramatický výklad,lexikální výklad, procvičování 7.-8. text: "Zhongguo zixingche de wangguo"
 • - gramatický výklad,lexikální výklad, procvičování 9.-10. text: ""Gaobie de liyi"
 • - gramatický výklad,lexikální výklad, procvičování 11.-12 text: "Shi er shengxiao"
 • - gramatický výklad,lexikální výklad, procvičování
Literatura
  povinná literatura
 • Elektronická učebnice, link dostanou studenti na hodině
  doporučená literatura
 • Úvod do hovorové čínštiny. I. Edited by Oldřich Švarný - Čang Ťing-Jü Rotterová - Josef Bartůšek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 458 s. info
 • Úvod do hovorové čínštiny. II. Edited by Oldřich Švarný. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 606 s. info
Výukové metody
- domácí příprava: osvojení si nové slovní zásoby, příprava překladu textu
- kurz je veden formou semináře: četba textu, výklad nových gramatických jevů, výklad reálií, individuální prověření domácí přípravy studentů
Metody hodnocení
Ukončení kurzu je podmíněno pravidelnou docházkou studenta (max. 2 vynechané hodiny), aktivní účastí na hodinách a domácí přípravou.
Metody hodnocení: pravidelné testování slovní zásoby (60% z každého testu), případně pochopení nových gramatických jevů; otázky na pochopení textu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti se zapsaným ukončením za 4 kredity skládají ústní zkoušku.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/KSCX04