NJDSL4_01 Pramenný výzkum a metodologie I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je provázán s metodologickým seminářem magisterského studia, jehož se doktorandi během svého studia účastní minimálně jednou jako cvičící a přednášející osoby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen vést seminář na vybrané literárně vědné téma, jež představí z pohledu metodologického.
Osnova
  • Dle aktuálně vypsané podoby semináře k metodologii, který se koná v rámci magisterského studia.
Literatura
  • Metzler Lexikon Literatur : Begriffe und Definitionen. Edited by Günther Schweikle - Irmgard Schweikle - Dieter Burdorf - Christoph Fa. 3., völlig neu bearbeitete. Stuttgart: J.B. Metzler, 2007. xvii, 845. ISBN 9783476016126. info
  • Metzler Lexikon Gender Studies, Geschlechterforschung : Ansätze - Personen - Grundbegriffe. Edited by Renate Kroll. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2002. vii, 425. ISBN 3476018172. info
  • Metzler-Lexikon Kultur der Gegenwart : Themen und Theorien, Formen und Institutionen seit 1945. Edited by Ralf Schnell. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2000. vi, 565. ISBN 3476016226. info
  • Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie : Ansätze - Personen - Grundbegriffe. Edited by Ansgar Nünning. Stuttgart: J.B. Metzler, 1998. vii, 593. ISBN 3476015246. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, cvičení
Metody hodnocení
V kompetenci školitele
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NJDSL4_01