HVK_07 Hudební akustika

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje základní pojmy hudební akustiky a uvádí do problematiky příslušných fyzikálních jednotek a měření, šíření zvuku, ladění a akustických charakteristik hudebních nástrojů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • orientovat se v problematice příslušných fyzikálních jednotek a měření, šíření zvuku, ladění a akustických charakteristik hudebních nástrojů.
Osnova
  • Tematické okruhy:
  • Vymezení hudební akustiky jako disciplíny obecné akustiky
  • základní pojmy spojené se vznikem, šířením a vnímáním hudebního zvuku
  • tónové soustavy a ladění
  • akustika lidkého hlasu
  • akustika hudebních nástrojů
  • šíření hudebního zvuku v prostoru.
Literatura
  • KURFÜRST, Pavel. Organologie (propedeutika, exemplifikace). 1. vyd. Hradec Králové: Georgius, 1998. 379 s. ISBN 80-902548-02. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: Získání předepsaného počtu bodů v písemném testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.