DAF09 Pedagogická asistence

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět rozvíjí pedagogické schopnosti doktorandů a je předstupněm pro realizaci samostatné výuky doktoranda. Kurz funguje jako základní pedagogická propedeutika.
Doporučujeme doplnit svou pedagogickou průpravu o kurzy vypisované centrem CERPEK.
Výstupy z učení
- student je schopen připravit přednášku na zadané dílčí téma
- student je schopen zpracovat studijní materiály pro daný kurz
- student je schopný hodnotit studentské výstupy
Osnova
  • Studenti se jako asistenti podílí na výuce svého školitele, případně jiného pedagoga dle dohody. V rámci toho se podílejí přímo na výuce, přípravě studijních materiálů, hodnocení studentských prací atp.
  • Realizaci jednotlivých částí kurzu školitel průběžně reflektuje a se studentem konzultuje, čím umožňuje učení skrze vlastní zkušenost.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Individuální konzultace, domácí příprava, coaching.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje školitel na základě splnění všech zadaných dílčích úkolů během semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DAF09