SJ1A002 Jazykový seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/6/2. 5 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SJ1A002/01: Po 12:00–13:40 G31, Út 8:00–9:40 G32, Út 10:00–11:40 K33, Pá 8:00–9:40 G22, M. Malá, C. Rodríguez García, D. Vázquez Tourino
SJ1A002/02: Po 8:00–9:40 G22, Po 10:00–11:40 L42, Čt 10:00–11:40 G31, Čt 14:00–15:40 G23, M. Malá, C. Rodríguez García, D. Vázquez Tourino
SJ1A002/03: Po 8:00–9:40 G24, Po 16:00–17:40 K24, St 14:00–15:40 K32, Pá 10:00–11:40 G23, M. Malá, C. Rodríguez García, D. Vázquez Tourino
Předpoklady
SJ1A001 Jazykový seminář I
Vstupní jazyková úroveň podle SERR: B1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je upevnit a zopakovat znalosti studentů a dále je rozvíjet především v oblasti jazykových prostředků a řečových dovedností. V seminářích se klade důraz na praktické zopakování gramatiky, systematické rozšiřování slovní zásoby a soustavné rozvíjení receptivních i produktivních řečových dovedností. Studenti budou zárověň vedeni k samostatnému zvyšování jazykové úrovně.
Výstupy z učení
Studenti budou: -rozumět autentickým čteným i slyšeným textům. - dokáží vést běžný rozhovor ve španělském jazyce, zapojit se aktivně do diskuse o známých tématech a obhájit svůj názor; - budou schopni napsat srozumitelné texty na vybraná témata; - dokáží adekvátně využívat slovní zásobu probíraných témat (viz. osnova); - budou se dobře orientovat v základní lingvistické terminologii a používat procvičené gramatické jevy. - Výstupní jazyková úroveň dle SERR: B1/B2
Osnova
 • Lexikální část zahrnuje nácvik řečových dovedností (poslech, četba, mluvený i písemný projev): Naturaleza El universo y la Tierra Prensa y publicidad Radio y televisión Teatro y Cine Música y espactáculos musicales
 • Písemná část zahrnuje: Puntuación Tipos de párrafos Redacción de trabajos y exámenes Traducciones Texto expositivo
Literatura
  povinná literatura
 • ALCHAZIDU, Athena. Practicando el léxico español. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 250 s. ISBN 8021016493. info
  doporučená literatura
 • MACÍKOVÁ, Olga, Ludmila MLÝNKOVÁ a Manuel DÍAZ-FAES GONZÁLEZ. Cvičebnice španělské gramatiky : 8000 příkladů s řešením na vedlejší straně. 1. vydání. Brno: Edika, 2014. 365 stran. ISBN 9788026605447. info
 • Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2009. s. 1962-38. ISBN 9788467032468. info
 • BARALO, Marta, Marta GENÍS a María Eugenia SANTANA. Vocabulario. Madrid: Anaya, 2008. 207 s. ISBN 9788466777568. info
 • FERNÁNDEZ LÓPEZ-REY, Natalia a Maria RUIZ DE GAUNA MORENO. En otras palabras : vocabulario en contexto con actividades. Madrid: Edinumen, 2000. 110 s. ISBN 8489756414. info
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Stručná mluvnice španělštiny. Vyd. 4., dopl. Praha: Academia, 1996. 351 s. ISBN 8020005528. info
Výukové metody
Semináře a cvičení zaměřené na: - opakování a procvičování gramatických jevů - rozšiřování slovní zásoby - diskuse a komunikační aktivity - poslechová cvičení a četba s porozuměním - procvičování jazykových funkcí v různých situacích e-learning
Metody hodnocení
Ústní zkoušce předchází písemný test. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je i plnění všech požadavků na domácí přípravu, která zahrnuje: četbu, poslech, písemný projev, přípravu mluveného projevu, gramatická a lexikální cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/SJ1A002