SJIA007 Jazykový seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
SJIA003 Jazykový seminář I
Jazykový seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář navazuje na Jazykový seminář I. V oblasti gramatiky jde o další upevňování a procvičování vybraných gramatických celků a o nácvik písemného projevu. Pozornost je zaměřena rovněž na rozšiřování slovní zásoby na základě vybraných tematických okruhů s ohledem na zdokonalování ústního projevu.
Osnova
  • V rámci gramatiky jde o získání a prohloubení teoretických znalostí a praktických jazykových dovedností. Slovní zásoba je kromě základní učebnice rozšiřována v rámci vybraných konverzačních témat (např.Teatro, Cine, atd.). Výuka reálií a konverzace se provádí doplňkovou formou na základě španělských novinových článků a literárních textů. Tato část je spojena s nácvikem poslechu původních nahrávek s využitím audiovizuální techniky.
Literatura
  • Chamorro Guerrero, María Dolores. Abanico. Barcelona, Difusión, 1995. 222 s. ISBN 84-87099-86-6
  • Sáchez Lobato, Jesús. Espańol sin fronteras III. Madrid, Sgel, 1999. 159 s. ISBN 84-7143-761-9.
  • Moreno, Concha. Avance. Madrid, Sgel, 1995. 272 s. ISBN 84-7143-547-0.
  • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 8004206255. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení. V gramatické části se procvičují vybrané gramatické jevy. Lexikální část je zaměřena na rozšíření slovní zásoby a cvičení čtyř řečových dovedností. Porozumění čtenému a slyšenému textu se procvičuje prostřednictvím e-learningu.
Metody hodnocení
Zkouška - písemná i ústní. Účast na semináři je povinná.
Vyučovací jazyk
Španělština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Podmínkou pro zápis do Jazykového semináře II je získání zápočtu z předmětu Jazykový seminář I.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SJIA007