Jak byly údaje získány.

Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:IJIIA104 Lexikologie a sémantika • 100 %
FF:IJIIA105 Italská literatura V • 100 %
FF:IJIIA120 Jazykový seminář VII • 100 %
FF:UZB001 Psychologie pro učitele I • 100 %
FF:UZB002 Školní pedagogika • 100 %
FF:UZIJA117 Didaktika italštiny I • 100 %
FF:UZIJB750 Autentické materiály a herní aktivity ve výuce italštiny • 100 %
2. semestr
FF:IJIIA107 Vývoj italštiny • 100 %
FF:IJIIA109 Italská literatura VI • 100 %
FF:IJIIA125 Jazykový seminář VIII • 100 %
FF:UZB004 Psychologie pro učitele II • 100 %
FF:UZIJA118 Pedagogická praxe • 100 %
FF:UZIJA120 Didaktika italštiny II • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:IJIIA111A Magisterská oborová práce • 100 %
FF:IJIIA114 Klauzurní práce • 100 %
FF:IJIIA116A Seminář k magisterské oborové práci • 100 %
FF:ROMIIA101 Úvod do lidové latiny a vývoj románských jazyků • 100 %
4. semestr
FF:UZIJA125 Státní závěrečná zkouška magisterská • 100 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty