Jak byly údaje získány.

Hudební věda (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FF:IMK05 Kyberkultura • 100 %
FF:VHK_801 Dějiny hudby: do počátku novověku • 100 %
3. semestr
FF:VHK_07 Hudební akustika • 100 %
FF:VHK_10 Hudební formy • 100 %
FF:VHK_13A Hudebně historický seminář I. • 100 %
FF:VHK_19A Seminář systematické muzikologie I. • 100 %
FF:VHK_803 Dějiny hudby: baroko • 100 %
FF:ASH13 Poslechový seminář III. • 67 %
FF:US_04 Praxe v kulturních institucích I. • 67 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:CJVN2P Německý jazyk pro akademické účely II - kombinované studium • 33 %
FF:USK_04 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 33 %
2. ročník
4. semestr
FF:VHK_13B Hudebně historický seminář II. • 75 %
FF:VHK_14 Hudební analýza • 75 %
FF:VHK_19B Seminář systematické muzikologie II. • 75 %
FF:VHK_22 Úvod do organologie • 75 %
FF:VHK_804 Dějiny hudby: klasicismus • 75 %
FF:PHK0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 50 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:HVK_07 Hudební akustika • 25 %
FF:HVK_21A Diplomový seminář bakalářský I. • 25 %
FF:SUS_21 Praxe v kulturních institucích II. • 25 %
FF:US_04 Praxe v kulturních institucích I. • 25 %
FF:VHK_02B Proseminář II. • 25 %
FF:VHK_10 Hudební formy • 25 %
FF:VHK_19A Seminář systematické muzikologie I. • 25 %
FF:VHK_803 Dějiny hudby: baroko • 25 %
5. semestr
FF:VHK_21A Diplomový seminář bakalářský I. • 83 %
FF:HV_807A Hudba v českých dějinách - poslechový seminář • 50 %
FF:VHK_11A Teorie hudebního zápisu I. • 50 %
FF:VHK_805 Dějiny hudby: 19. století • 50 %
FF:VHK_807 Hudba v českých dějinách do konce 18. století • 50 %
FF:VHK_07 Hudební akustika • 33 %
FF:VHK_10 Hudební formy • 33 %
FF:VHK_19A Seminář systematické muzikologie I. • 33 %
FF:VHK_803 Dějiny hudby: baroko • 33 %
FF:ASH13 Poslechový seminář III. • 17 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) • 17 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Krize kultury • 17 %
FF:SUS_70 Sociologie umění • 17 %
FF:USK_04 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 17 %
FF:US_173 Jazzové evergreeny I: Od Louise Armstronga po Oscara Petersona • 17 %
FF:US_21 Praxe v kulturních institucích II. • 17 %
FF:VHK_11B Teorie hudebního zápisu II. • 17 %
FF:VHK_19B Seminář systematické muzikologie II. • 17 %
FF:VHK_21B Diplomový seminář bakalářský II. • 17 %
FF:VHK_25 Bakalářská diplomová práce • 17 %
FF:VHK_26 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 17 %
FF:VHK_806 Dějiny hudby: 20. století • 17 %
FF:VHK_808 Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) • 17 %
3. ročník
6. semestr
FF:VHK_11B Teorie hudebního zápisu II. • 40 %
FF:VHK_14 Hudební analýza • 40 %
FF:VHK_19B Seminář systematické muzikologie II. • 40 %
FF:VHK_21B Diplomový seminář bakalářský II. • 40 %
FF:VHK_22 Úvod do organologie • 40 %
FF:VHK_25 Bakalářská diplomová práce • 40 %
FF:VHK_26 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 40 %
FF:VHK_804 Dějiny hudby: klasicismus • 40 %
FF:VHK_806 Dějiny hudby: 20. století • 40 %
FF:VHK_808 Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) • 40 %
FF:HV_749 Hudba a liturgie • 20 %
FF:US_21 Praxe v kulturních institucích II. • 20 %

Údaje byly předpočítány: 31. 7. 2021 11:33

Všechny obory fakulty