Sdružená uměnovědná studia (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FF:LJ603 Latina pro nelatináře III • 100 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 100 %
FF:US_35A Uměnovědný seminář I. • 100 %
FF:US_40 Uměnovědný biograf I. • 100 %
FF:VH_702A Teorie a dějiny rockové hudby I. • 100 %
3. ročník
5. semestr
FF:ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu • 50 %
FF:US_04 Praxe v kulturních institucích I. • 50 %
FF:US_136 Ut pictura poesis - propojování výtvarného umění a literatury • 50 %
FF:US_40 Uměnovědný biograf I. • 50 %
FF:US_43 Kapitoly z dějin hudby I. • 50 %
FF:US_43CV Kapitoly z dějin hudby I. - cvičení • 50 %
FSS:ENSB1105 Odborné praxe • 50 %
FSS:ENSB1106 Kritická ekonomie a příroda • 50 %
FSS:ENSB1210 Blok expertů • 50 %
FSS:ENSB1265 Exkurse: Ochrana přírody vs. památková péče • 50 %
FSS:ENSB1283 Úvod do Animal Studies • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
FSpS:P970 Tělesná výchova – Tanec • 50 %
6. semestr
FF:LJ604 Latina pro nelatináře IV • 100 %
FF:US_35B Uměnovědný seminář II. • 100 %
FF:US_41 Uměnovědný biograf II. • 100 %
FF:US_44 Kapitoly z dějin hudby II. • 100 %
FF:US_44CV Kapitoly z dějin hudby II. - cvičení • 100 %
FF:US_46 Kapitoly z dějin umění II. • 100 %
FF:US_46CV Kapitoly z dějin umění II.-cvičení • 100 %
FF:US_55 Kapitoly z dějin estetiky • 100 %
FF:US_55CV Kapitoly z dějin estetiky-cvičení • 100 %
FF:VH_702B Teorie a dějiny rockové hudby II. • 100 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 100 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:35

Všechny obory fakulty