Jak byly údaje získány.

Obecná psychologie (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 100 %
FF:PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2 • 100 %
FF:PSD_DS2 Doktorský seminář II • 100 %
FF:PSD_TP1A Textová příprava Ia • 100 %
2. semestr
FF:PSD_DS3 Doktorský seminář III • 100 %
FF:PSD_PSV2 Pramenné studium, výzkum II • 100 %
FF:PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:PSD_DS4 Doktorský seminář IV • 100 %
FF:PSD_OR2 Odborný referát II • 100 %
FF:PSD_TP1B Textová příprava Ib • 100 %
4. semestr
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 50 %
FF:PSD_DS1 Doktorský seminář I • 50 %
FF:PSD_DS4 Doktorský seminář IV • 50 %
FF:PSD_DS5 Doktorský seminář V • 50 %
FF:PSD_DS6 Doktorský seminář VI • 50 %
FF:PSD_OR1 Odborný referát I • 50 %
FF:PSD_OR2 Odborný referát II • 50 %
FF:PSD_PSV2 Pramenné studium, výzkum II • 50 %
FF:PSD_PSV3 Pramenné studium, výzkum III • 50 %
FF:PSD_TP1B Textová příprava Ib • 50 %
3. ročník
5. semestr
FF:PSD_DS5 Doktorský seminář V • 100 %
FF:PSD_OPS Obecná psychologie (specializační obor) • 100 %
FF:PSD_PSV3 Pramenné studium, výzkum III • 100 %
6. semestr
FF:PSD_DS8 Doktorský seminář VIII • 100 %
FF:PSD_OP1 Odborná publikace I • 100 %
FF:PSD_SPP Speciální přednáška • 100 %
FF:PSD_TP1B Textová příprava Ib • 100 %

Údaje byly předpočítány: 17. 7. 2021 11:36

Všechny obory fakulty