Jak byly údaje získány.

Estetika (doktorské prezenční)

1. ročník
7. semestr
FF:ESAA25 Modernity and the Post-Modern in Art • 100 %
FF:ESDS07 Textová příprava I. (1.- 4. rok studia každý semestr) • 100 %
FF:ESDS12 Etická kritika umění a kultury • 100 %
FF:ESDS16 Odborné vedení a pedagogická praxe • 100 %
8. semestr
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 100 %
FF:ESAA28 The Social Art • 100 %
FF:ESDSDP Doktorská disertace • 100 %
FF:ESDSDS Doktorský seminář (každý semestr) • 100 %
FF:ESDS17 Textová příprava II. (od 5. roku studia povinně každý semestr) • 100 %

Údaje byly předpočítány: 31. 7. 2021 11:34

Všechny obory fakulty