Jak byly údaje získány.

Anglický jazyk (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
FF:AJ32051 Vybrané kapitoly z pragmatiky a sociolingvistiky • 100 %
FF:AJ32052 Vybrané kapitoly ze sémantiky • 100 %
FF:AJ32061 Seminář k disertační práci I • 100 %
FF:AJ93551 Akademická administrativa I • 50 %
FF:CJV_D_N Německý jazyk pro doktorské studium • 50 %
2. semestr
FF:AJ32020 Filozofie jazyka • 100 %
FF:AJ32054 Vybrané kapitoly z anglické stylistiky • 100 %
FF:AJ32062 Seminář k disertační práci II • 100 %
FF:AJ32055 Metodologie vědecké práce • 50 %
FF:AJ32056 Vybrané kapitoly z překladu • 50 %
FF:AJ32063 Seminář k disertační práci III • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:AJ32031 Odborná publikace v angličtině I • 100 %
FF:AJ32051 Vybrané kapitoly z pragmatiky a sociolingvistiky • 100 %
FF:AJ32052 Vybrané kapitoly ze sémantiky • 100 %
4. semestr
FF:AJ32042 Moderní lingvistika • 100 %
FF:AJ32051 Vybrané kapitoly z pragmatiky a sociolingvistiky • 100 %
FF:AJ32063 Seminář k disertační práci III • 100 %
FF:AJ32064 Seminář k disertační práci IV • 100 %
FF:AJ32065 Seminář k disertační práci V • 100 %

Údaje byly předpočítány: 19. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty