Jak byly údaje získány.

Anglický jazyk (doktorské prezenční)

1. ročník
2. semestr
FF:AJ32055 Metodologie vědecké práce • 100 %
FF:AJ32056 Vybrané kapitoly z překladu • 100 %
FF:AJ32063 Seminář k disertační práci III • 100 %

Údaje byly předpočítány: 11. 9. 2021 11:37

Všechny obory fakulty